2022 NOVEMBER


Őszentsége Ferenc pápa 2022. november 5-ei hatállyal Msgr. Dr. Német László SVD nagybecskereki püspököt a Belgrádi Főegyházmegye metropolita érsekévé nevezte ki. A hírt Belgrádban és a Vatikánban egyidejűleg tették közzé 2022. november 5-én 12 órakor.

Ugyancsak a Szentatya rendelete szerint ettől az időponttól Msgr. Dr. Német László SVD kinevezett metropolita érsek, mint Apostoli Kormányzó vezeti a Nagybecskereki Egyházmegyét.

Az Apostoli Kormányzó megerősítette Mons. Gyuris László pancsovai plébános általános helynöki tisztségében.

Ugyancsak megerősítette a Pasztorális, a Gazdasági tanács összetételét valamint a konzultorok Testületét.

A beiktatási szertartás 2022. december 10-én lesz a belgrádi székesegyházban 11 órakor. Erre az ünnepségre minden papot, szerzetest és diakónust szeretettel hívok.


Pasztorális bizottság

A Pasztorális tanács megtartotta 2022. november 9-én rendszeres ülését. A következő döntéseket közöljük:

1. Animátorok találkozója esperesi szinten; Északi esperesi kerület – Szajánban 2022. december 17-én, 10 órakor.
Kérem a plébánosokat, hogy erre a találkozóra jelentsék be a szinódusi animátorokat és olyan személyeket, akik aktívan részt vesznek az egyház életében és lehetőség szerint nem egyháztanácstag.

Központi esperesi kerület – Muzslyán 2023. január 21-én, 10 órakor.

Déli esperesi kerület 2023. május 20-án, 10 órakor Fejértelepen.

2. Ifjúsági táborok: minden tábor helyszíne a szajáni plébánia. Az első tábor időpontja 2023. június 26-29, csak magyar nyelven. A második tábor időpontja 2023. július 3-6-ig magyar és szláv nyelven. A témát a későbbiekben közöljük. Már most felhívom a hittantanárok figyelmét, hogy az egyik táborban való részvétel kötelező! Kérem a hittantanárokat, hogy legkésőbb 2022. december 31-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban, hogy melyik táborban szeretnének részt venni. Az aktív résztvéttől függően adom meg a kinevezéseket a következő iskolaévre.


Pasztorális Iroda

A Pasztorális Iroda munkatársai folyamatosan látogatni fogják az Egyházmegye plébániáit. Mindenkit arra kérek, hogy működjön együtt az Iroda munkatársaival.


Ifjúsági találkozó

A küszöbön álló ifjúsági találkozóra Lisszabonban – 2023. július 26. – 2023. augusztus 6. – az Egyházmegye zarándoklatot szervez magyar és szláv nyelvű fiatalok részvételével. A fiatalok jelentkezhetnek a plébánosoknál 15-25 éves korig,. A zarándoklatot a Pasztorális Iroda szervezi.

Jelentkezési határidő 2023. január 1-e. Csak olyan fiatalok jelentkezésését várjuk, akik aktívan részt vesznek az Egyház életében. A részvételi díj 300 euró önrészesedés. Szükség esetén az Egyházmegye támogatást nyújt.


A 2023. február 4-ére tervezett Díszakadémia a Nagybecskereki Egyházmegye megalapításának centenáriuma alkalmából elmarad.

+ László SVD