2021 FEBRUÁR


Papi nap és tavaszi esperesi korona

2021. március 17-én, szerdán délelőtt 10 órai kezdettel papi napot tartunk, amely egyházmegyénk minden lelkipásztora számára kötelező. A megszokottól eltérően ez alkalommal nem találkozunk mindannyian személyesen, hanem ZOOM felületen.

Mindegyik esperesi kerület papjai gyűljenek össze az általuk kiválasztott helyszínen, ahol közösen kapcsolódnak be a videó-konferenciába (igyekezzünk olyan plébániát választani, ahol megfelelő feltételek vannak az internetes kapcsolathoz).

A papi nap előadását Dr. Vik János Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja tartja. Az előadás témája: Papi lelkiség és fejlődés.

Miután közösen meghallgattuk a professzor úr előadását és az esetleges kérdéseinket is feltettük, ezzel a papi nap befejeződik. Ezután az esperesi kerületek a következő témákat beszéljék meg:

  • Minden kerület válassza meg esperesét (a szavazás módjáról minden kerület maga dönt), akit alkalmasnak tartanak arra, hogy a püspök esperessé nevezze ki.
  • Minden kerület titkos szavazással válasszon egy arra alkalmas személyt, aki a kerületet képviselni fogja a konzultori tanácsban (az általános helynök és az irodaigazgató nem választható, ők hivataluknál fogva tagjai a tanácsosi testületnek).
  • A húsvéti gyónásokkal kapcsolatban továbbra is érvényben van a korábbi rendelkezés, miszerint vendég gyóntató nélkül, betartva az egészségügyi előírásokat adjunk alkalmat híveinknek elvégezni gyónásukat (lásd Közlemények 2/2020)

Gazdasági bizottság ülése

A Gazdasági bizottság 2021. április 14-én, szerdán 10 órakor tartja ülését.

A kérvényeket kérem, 2021. április 1-ig küldjék be a Püspöki Hivatalba.


Olajszentelési szentmise

Megtartva a Szentszék ajánlását az idei olajszentelési szentmisénket, melyben megújítjuk papi ígéreteinket, idén 2021. június 28-án, hétfőn 10.30 órakor tartjuk a székesegyházban. Erre az alkalomra várom egyházmegyénk minden lelkipásztorát.

A szentmise után szeretettel várok mindenkit a közös ebédre!


Változások a bérmálások időpontjában

Észak-bánáti esperesi kerület: ÁPRILIS 18. Padé 9 óra, Hódegyháza 11 óra.

+ László SVD