2019. JÚLIUS


Kinevezések és felmentések

2019. augusztus 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések lépnek életbe:

Mons. Bogdán József plébánost felmentem a fehértemplomi plébánia, valamint a hozzá tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem a magyarcsernyei és tamásfalvi plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává. Kivételt képez ezek alól a szerbcsernyei és horvátklári leányegyház, melynek lelkipásztori ellátása nem tartozik feladatai közé.

Ft. Csipak Csaba irodaigazgatót felmentem a székelykevei és kevevári  plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, kivéve a gályai leányegyházat, amelynek lelkipásztori ellátása továbbra is feladatai közé tartozik. Egyúttal kinevezem a fehértemplomi plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává.

Mons. Gyuris László püspöki helynököt felmentem a nagybecskereki és szentmihályi plébániák és  a hozzájuk tartozó leányegyházak, valamint a perlaszvárosi leányegyház lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem az óborcsai, pancsovai és tárcsói plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.

Ft. Király Tibor plébánost felmentem a kisoroszi plébánia és fíliái, valamint a horvátklári leányegyház lelkipásztori szolgálata alól, megtartva szerbcsernyei leányegyházat. Egyúttal kinevezem a szajáni plébánia és a hozzá tartozó fíliák, valamint a homokrévi leányegyház plébániai kormányzójává. Lakhelye a nagykikindai Misericordia Idősek Otthonában lesz.

Ft. Koncz Tibor esperesplébánost felmentem a szajáni plébánia és a hozzá tartozó fíliák, valamint a homokrévi leányegyház lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem a kisoroszi plébánia és a hozzá tartozó fíliák, valamint a horvátklári fília plébánosává.

Ft. Masa Tamás atyát felmentem a nagybecskereki és szentmihályi plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak kápláni, valamint a nezsényi plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzói feladatai alól. Egyúttal kinevezem  a torontálvásárhelyi és ópávai plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává, kivéve a perlaszvárosi leányegyházat.

Ft. Pastyik Róbert  plébánost felmentem a pancsovai, óborcsai, ópávai plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezem a nagybecskereki plébánia és  a hozzá tartozó leányegyházak, valamint a perlaszvárosi fília plébánosává.

Ft. Pethő László atyát felmentem a székelykevei és kevevárai plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak miséző papjává.  Lakhelye a padéi plébánia, közvetlen elöljárója mons. Fiser János általános helynök.

Ft. Szemerédi Pál plébánost felmentem a   magyarcsernyei, tamásfalvai plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem a székelykevei, kevavárai és sándoregyházi plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává, kivéve a gályai leányegyházat.

Ft. Velencei Tamás plébániai kormányzót felmentem a sándoregyházi és tárcsói plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól. Egyúttal kinevezem a pancsovai és tárcsói plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak miséző papjává.

Kérem a fent nevezett plébániák és leányegyházak átadását és átvételét legkésőbb 2019. augusztus 1-jéig a kinevezésekben megjelölt személyekkel egyeztetve lebonyolítani.


Hitoktatók kinevezései a 2019/20-as iskolaévben

A hitoktatói munka hatékonyabbá tétele érdekében a 2019/20-as iskolaévben a következő beosztás szerint zajlik az iskolai hitoktatás egyházmegyénk területén:

Barna Horváth Anna Dositej Obradović Á. I. Zichyfalva-Ürményháza-Margita; Vuk Karadžić Á.I. Kanak

Csipak Csaba Sava Munćan Á.I. Körtéd; Zlatibor Gojkov Á.I. Karasjeszenő-Udvarszállás; Nikola Obradović Á.I. Fehértemplom

Fleisz Attila Miloje Čiplić Á.I. Törökbecse

Gabona Ferenc Szervó Mihály Á.I. Muzslya

Juhász Irén Nagybecskereken: Technikai Iskola; Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskola; Uroš Predić Középiskola; Május 9. Ált. És Középiskola; Tordán: Adi Endre Á.I.

Kátity Enikő Móra Károly Á.I. Szaján; Vegyészeti és Élelmiszeri Középiskola Csóka; Nagykikindán: Fejős Klára Á.I.; Sveti Sava Á.I.; Technikai Iskola

Koncz Tibor Gligorije Popov Á.I. Kisorosz

Mészáros Attila Jovan Popović Á.I. Csóka; Szervó Mihály Á.I. Padé; Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós-Hódegyháza

Micsik Béla Testvériség-Egység Á.I. Töröktopolya; Đorđe Joanović Á.I. Beodra; Petőfi Sándor Á.I. Magyarcsernye-Tóba

Molnár Rózsa J.J. Zmaj Á.I. Törökkanizsa-Majdán; Dositej Obradović Középiskola Törökkanizsa

Nedeljković Milan Testvériség-Egység Á.I. Erzsébetlak; Szervó Mihály Á.I. Muzslya; Dr. Aleksandar Sabovljev Á.I. Écska; J.J. Zmaj Á.I. Nagybecskerek; Dositej Obradović Á.I. Ópáva

Palatinus Alen Paja Jovanović Á.I. Versec; Vuk Karadžić Á.I. Versec; Jovan Sterija Popović Á.I.  Versec; Moša Pijade Á.I. Temeskutas; Branko Radičević Á.I. Uljma-Temesvajkóc

Szabó Rozália Sonja Marinković Á.I. Nagybecskerek-Szentmihály; Moša Pijade Á.I. Torontálvásárhely

Szatmári Mihály Žarko Zrenjanin Á.I. Székelykeve

Szemerédi Pál Moša Pijade Á.I. Sándoregyháza

Tapolcsányi Emánuel Nagybecskereken: Egészségügyi Középiskola; Jovan Trajković Közgadasági-Kereskedelmi Középiskola; Josif Marinković Középfokú Zeneiskola; Nagybecskereki Gimnázium; Mezőgazdasági Középiskola

Varga Ernő Žarko Zrenjanin Á.I. Surján; Stevan Aleksić Á.I. Módos; Braće Stefanović Á.I. Nezsény; Đura Jakšić Udvarnok; Szervó Mihály Á.I. Muzslya; Sonja Marinković Á.I. Nagybecskerek-Lukácsfalva; Miloš Crnjanski Á.I. Szerbittabé-Tamásfalva


Hitoktatók találkozója elmarad

A hitoktatók találkozója 2019. augusztus 7-én elmarad. Helyette minden iskolai és plébániai hitoktató köteles részt venni a Pasztorális Napokon szeptember 27-28-án!


Ifjúsági találkozó – Svet(i)ja

Az egyházmegye magyarul nem beszélő 14-19 éves fiataljai számára Fejértelepen tartunk ifjúsági találkozót 2019. július 10-e és 13-a között.

Bővebb információ a plébánosoknál.


Tervezett püspökségi szintű programok 2019/20

A Koordináló Bizottság döntése alapján a következő egyházmegyei  programokat tervezzük 2019 augusztusa és 2020 szeptembere között.

TÖRÖKTOPOLYAI BÚCSÚ
2019. augusztus 14-15. Egyházmegyei szintű zarándoklat a töröktopolyai kegyhelyre.

TANÉVNYITÓ SZENTMISE MINDEN PLÉBÁNIÁN (TÁSKASZENTELÉS)
2019 szeptember folyamán (vasárnap) megtartani minden plébániaközösségben, a hitoktatók egyeztessenek a plébánosokkal.

SZENT KERESZT-BÚCSÚ
2019. szeptember 14., Versec (szombat)
Dél-Bánát hívei és hittanosai számára kiemelten ajánlott program.

LITURGIKUS BIZOTTSÁG ÜLÉSE
2019. szeptember 18. (szerda) Nagybecskereken, a Püspöki lakban 10 órakor.

 „SZÁRNYAKKAL ÉS GYÖKEREKKEL” – EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
2019. szeptember 21. (szombat) – 9-21 óráig, Emmausz kollégium, Muzslya

09:00 — Érkezés, regisztráció
09:30 — Köszöntés, kezdő játék, ráhangolódás, kiscsoportok elosztása játékosan
10:00 — ELŐADÁS: Pindroch Csaba: „Gyökerekkel”, utána beszélgetés (kiscsoportban): mik az én gyökereim, erőforrásaim?
11:15 — Rövid szünet
11:30 —  „Kérdezz a Püspök Úrtól!”: beszélgetés a főpásztorral, lehetőség különböző kérdések feltételére (lesz moderátor)
12:30 — Uzsonna, falatozás
13:00 — Kolozsvári diákok bemutatkozása, esetleg tanúságtétel
13:45 — Rövid szünet
14:00 — ELŐADÁS: fr. Hugo: „Szárnyakkal”, utána beszélgetés (kiscsoportban): mitől tudok fejlődni, mik adnak nekem szárnyakat?
15:15 — Ebéd
16:15 — Műhelymunkák, párhuzamos tevékenységek
18:00 — Kiértékelő, összegzés (Flip-chart)
19:00 — Zene/buli, kötetlen beszélgetés, tánc
21:00 — Hazaindulás

Korosztály: 14-30 év

Jelentkezni a plébánosokon és hitoktatókon keresztül lehet Kántor Violánál és a Zsinati Irodában.
Végleges jelentkezési lista elküldési határideje: szeptember 10.

SEGÍTSÉG, MEGNŐSÜLTEM! – PINDROCH CSABA SZÍNMŰVÉSZ ELŐADÁSA
Nagybecskerek, Madách Amatőr Színház, 18 óra
Belépődíj: 200,00 RSD/fő

SZENT GELLÉRT ÜNNEPE
2019. szeptember 24. (kedd) székesegyház, 18 óra
Kollégiumok és a székesegyházi plébánia tanévnyitója, főpásztori szentmise

Az egyháztanácstagok hagyományos találkozója az idén elmarad!

„KIGYÓGYÍTALAK SEBEIDBŐL” /JER 30,17B/ – EGYHÁZMEGYEI PASZTORÁLIS NAPOK
Muzslya, 2019. szeptember 27-28.

PÉNTEK, szeptember 27.
16.00-17.00 érkezés és regisztráció, szálláshelyek elosztása és elfoglalása
17.00 nyitó szentmise – DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD megyéspüspök mutatja be a jelenlévő lelkipásztorokkal
18.00 bevezető és bemutatkozás, lelkipásztori munka a plébániáinkon (Pancsova, Nagybecskerek és Padé)
19.30 bográcsozás, kötetlen együttlét

SZOMBAT, szeptember 28.
8.00 reggeli
9.00 előadás: VIK JÁNOS: ISTEN A VÁDLOTTAK PADJÁN – kérdések és  kiscsoportos beszélgetés
10.45 szünet
11.00 előadás: HOLLÓ LÁSZLÓ: GYÓNJUNK-E MÉG A 21. SZÁZADBAN – kérdések és kiscsoportos beszélgetés
12.45 szünet
13.00 kiértékelés
14.00 közös záró ebéd
15.00 hazautazás

Részvételi díj: 100 RDS/fő
Jelentkezni a plébánosokon keresztül a Zsinati Irodában lehet.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 1.

ÜLTESS FÁT A ZSINAT TISZTELETÉRE!
Versenyszerűen hirdetjük meg az akciót plébániák részére, nem csak hittanosoknak!

Ősz-tavasz folyamán a plébániák, lehetőségeikhez mérten, a hívek bekapcsolásával részt vesznek az akcióban. Az elbírálás az adott plébánia összlétszámának és a résztvevők arányának figyelembevételével fog megtörténni. Az elültetett facsemetéket gondozni is kell – ezt fontos szem előtt tartani!

A verseny meghirdetésének időpontja és helyszíne: az Egyházmegyei  Pasztorális Napok.

BOGDÁNFFY-ZARÁNDOKLAT
2019. október 6., Feketetó (vasárnap)

Észak-Bánát hívei és hittanosai számára kiemelten ajánlott program.
A szentmisét vezeti és homíliát msgr. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mond.

KÁNTORTALÁLKOZÓ
2019. október egyik szombatja a püspökségen – értesítést a Gellárt-listán keresztül küldünk.
Előadó: Détári Margita

KOORDINÁLÓ BIZOTTSÁG GYŰLÉSE
2019. október 16. (szerda) 10 óra Nagybecskereken, a Püspöki lakban.

VILÁGMISSZIÓ NAPJA
Ferenc pápa, elfogadva a Népek Evangelizációjának Kongregációja ajánlását, rendkívüli missziós hónapot hirdetett 2019 októberére. A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia ennek kapcsán tanulmányi napot szervez Szabadkán,  2019. október 19-én, szombaton 10-14 óráig az Augustinianumban. A tanulmányi nap témája Missio ad gentes. A tanulmányi nap elsősorban a TKI diákjai, papság és hittantanárok számára van előlátva.

Részletes programot a Gellért- és Imre-listákon keresztül küldünk.

TŰZ-TALÁLKOZÓ
2019. október 19-én, Csókán a színházteremben TŰZ-találkozó lesz, amelyet 18 órakor püspöki szentmisével zárunk. A végleges programot augusztus végén tesszük közzé a honlapon.

SZEGÉNYEK VASÁRNAPJA (ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP)
2019. november 17.

Program kezdete: helyi plébániatemplom, a szentmise keretében
A tavalyi évhez hasonlóan ez a program a hitoktatók és hittanosok számára a karitatív munkában való részvételre buzdít. Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója szeptember-október folyamán ellátogat a hittancsoportokhoz és elbeszélget a gyűjtés fontosságáról.

A gyerekek néhány héten keresztül megpróbálnak takarékoskodni, családi és ismeretségi körben gyűjteni a rászorulók számára. A pénzt a Caritas-perselyekbe gyűjtik.

Caritas-vasárnap – 2019. november 17-én – valamennyien saját plébániájuk területén adományaikat, a papírperselyeket az oltár elé helyezik. Az akció megszervezésében a hitoktatók segítségét kérjük. Mindenki a saját plébániáján – plébánosával egyeztetve – igyekezzen a helyi igényeket figyelembe véve megszervezni.

Kérjük, dokumentálják –fényképezzék – és írják meg, hány gyerek vett részt az akcióban. A képeket az adatokkal együtt küldjék be a Püspöki Hivatal címére e-mailben: ordinariatus@tippnet.rs

Az akciót követően kérjük, számolják össze a begyűjtött összeget és a plébánosok jelezzék a Gazdasági Hivatalban.

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSE
2019. november 27. (szerda) 10 órakor Nagybecskereken a Püspöki lakban.

A kérvényeket legkésőbb november 15-ig kell átadni a Püspöki Hivatalban.

IDŐSEK NAPJA EGYHÁZMEGYEI SZINTEN
Esperesi kerületenként kell megszervezni a helyi lehetőségek figyelembevételével.

Északon: Padén a Kolping-házban lesz adventben – az általános helynök koordinálja.
Délen: Versecen – Palatinus Alen koordinálja.
Központban: nagybecskereki plébánián és székesegyházban lesz az adventi gyertyagyújtással egybekötve december 7-én (szombat), 9.30 órakor Csiszér László részvételével – Kántor Viola koordinálja.

IDŐSEK NAPJA ÉS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ EGYHÁZMEGYE HITTANOSAIVAL
2019. december 7. Nagybecskerek, székesegyház (szombat)

Program kezdete: 9.30 óra
Ezt követi az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása a püspök atyával. A program agapéval – pizza, forró tea, mézeskalács – zárul.

A részvételt kérjük, hogy 2019. november 30-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.

BETEGEK KENETÉNEK EGYHÁZMEGYEI SZINTŰ KISZOLGÁLTATÁSA
Nagyböjt 5. vasárnapján minden plébánián.

BÉRMÁLKOZÓK TALÁLKOZÓJA
Hagyományosan Virágvasárnapot megelőző szombaton tartjuk.
2020. április 4. (szombat) – vagy egy héttel korábban (amennyiben ütközne a próbaérettségi időpontjával)

A találkozó kezdete 10 óra, a programról március elején értesítjük a lelkipásztorokat és hitoktatókat.

A részvételt kérjük, 2020. március 25-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.

PLÉBÁNIAI ÉS CARITAS-ÖNKÉNTESEK TALÁLKOZÓJA
Helyszíne: nagybecskereki székesegyház
Időpontja: 2020. május 8. (péntek délután)

ZSINATI ANIMÁTOROK TALÁLKOZÓJA
Helyszíne: Muzslya – Emmausz kollégium
Időpontja: 2020. május 23. (szombat) 10 óra

KÜLÖNLEGES NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK TALÁLKOZÓJA
Helyszíne: Szaján
Időpontja: 2020. május 30. (szombat) 10 óra
Téma: még nincs meghatározva

TANÉVZÁRÓ SZENTMISE
Ajánlott az iskolaév végén – júniusban – megszervezni minden plébánián, a helyi viszonyoktól függően.

HITTANVERSENY
2019/20 tanévben a hittanverseny témája az egyházmegyei zsinat lesz: MIT TUDSZ A ZSINATRÓL?
Témakörök: az egyházmegye történetének áttekintése, alapvető tudnivalók a zsinatról és a „mi szentjeink”.

Helyszíne: a szajáni nyári táborok
Időpontja: június 23-26. és június 30-július 2.

NYÁRI TÁBOROK
A NAGY ÉRDEKLŐDÉS MIATT KÉT SZAJÁNI ÉS EGY FEJÉRTELEPI TÁBOR LESZ 2020-BAN:

I. TÁBOR – 2020. június 23-26. Szaján és Fejértelep

II. TÁBOR – 2020. június 3-július 2. Szaján

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
Téma: Megújulás-Egyház

Erre a pályázatra A4-es vagy A3-as rajzlapra készített saját munkákat várunk a gyerekektől a témához kapcsolódóan, tehát olyan rajzokat vagy más technikával készített műveket, amelyek az egyház megújulását jelenítik meg valamilyen formában.

FOTÓPÁLYÁZAT
Téma: Megújulás

Egy-egy hittanos maximum öt képpel pályázhat.
Erre a pályázatra olyan fényképeket várunk, amelyek  a  megújulást fejezik ki valamilyen formában. A kép minősége és a megörökített jelenet, mozzanat, kép kapcsolódása a meghirdetett témához fontos szempontok lesznek az elbírálásban. A képeket nem kell bemutató formájába összeszerkeszteni, csak egy névvel ellátott mappába külön bemásolni és eljuttatni a Püspöki Hivatalba.

VIDEÓPÁLYÁZAT
Téma: Jó nekünk itt!

A tanév elejétől a hittanosok igyekezzenek megörökíteni olyan mozzanatokat, amelyek azt sugallják: jó nekünk itt!
Egy-egy hittanos maximum három 2 perces videófelvétellel pályázhat.

Erre a pályázatra olyan videókat várunk, amelyek a témához illő mozzanatokat, eseményeket, élethelyzeteket mutatnak be. Mivel ez egy videópályázat, az elbírálás fontos kritériuma lesz, hogy a beérkezett művek ne képsorok legyenek, hanem videófelvételek. A slideshow típusban összeszerkesztett fényképeket nem fogjuk tudni a videópályázat keretében díjazni.

A képeket és videófelvételeket fényképezőgéppel, videokamerával vagy mobil telefonnal is készíthetik.

Elbíráláskor elsősorban a kép, illetve videó ötletességét és annak üzenetét díjazzák.

Beküldés módja: hitoktatók gyűjtsék össze a munkákat és rendszerezve adják át a Püspöki Hivatalban.
Beküldési határidő: 2020. május 1.

MÉDIASZEREPLÉS 2019/20
A tudósítás fontos, hogy „friss” legyen, az esemény lebonyolítása után mielőbb elkészüljön. Alapvető követelmény, hogy tartalmazza hol, mikor, ki, mit csinált. Igényesen legyen megfogalmazva és ügyeljünk a helyesírásra is. Lehetőleg fényképes tudósítás legyen, használható minőségű képpel.

A munkákat e-mailben kell elküldeni: ordinariatus@tippnet.rs
A legjobb tudósításokat közzétesszük honlapunkon: http://www.catholic-zr.org.rs/
Valamint: a Hírvivő és Hitélet katolikus lapokban

A Mária Rádió munkájába is igyekezzenek bekapcsolódni, a lehetőségekről Gabona Ferenc hitoktatóval, a muzslyai stúdió vezetőjével/koordinátorával egyeztessenek.

PROGRAMOK A ZSINATI TALÁLKOZÓK KERETÉBEN GYEREKEKNEK IS
Kerületenkénti megbeszéléstől függően határozzuk meg a helyszínt és időpontot.
A programokat Éli atya vezeti.

Hitoktatók figyelmébe:
• Minden hitoktatónak kötelező részt venni egy táborban a nyár folyamán (Továbbképzésnek számít a püspökségen. Mivel elég számú hittantanárunk van, figyelembe vesszük a jövő évi kinevezéseknél: írásos beszámoló a részvételről, csatolni a tanítási kérvényhez.)
• A tanév végén mindenkitől írásos beszámolót kérünk az egész évi munkájáról (milyen programokon, továbbképzéseken stb. vett részt)

Minden hitoktatással kapcsolatos ügyben a Püspöki Hivatalban jelentkezni:
Püspöki Hivatal munkaideje: KEDD-PÉNTEK 9-13 ÓRA
Püspöki Hivatal telefonszáma: 023 534 722
Püspöki Hivatal e-mail címe: ordinariatus@tippnet.rs

TÖRÖKTOPOLYAI BÚCSÚ
2020. augusztus 14-15. Egyházmegyei szintű zarándoklat a töröktopolyai kegyhelyre.

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS
2020. szeptember 19-én (szombat) zarándoklatot szervezünk Budapestre, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Esperesi kerületenként szervezünk autóbuszokat. Délen Palatinus Alen atya, Közép-Bánátban Halmai Tibor, Északon Király Tibor atya a felelős.

A zarándoklattal kapcsolatos információkat a Gellért-listán küldjük.

ZSINATI ATYÁK ÉS ANYÁK ZARÁNDOKLATA ŐS-CSANÁDRA
Egyházmegyénk első zsinatának keretében a zsinati folyamatokban részt vevő munkabizottságok tagjai 2020. szeptember 24-én Ős- Csanádra zarándokolnak.


Nyári szabadság a Püspöki Hivatalban

A Püspöki Hivatal nyári szabadsága 2019. július 15-től augusztus 1-ig tart. A püspök a megszokott módon e-mailben vagy mobilon elérhető.

+László SVD
püspök