2012. ÁPRILIS


Gazdasági Bizottság döntései

A Gazdasági Bizottság beleegyezett a muzslyai Mária neve plébániatemplom tetőzetének önerőből történő felújításába. A két benyújtott pályázatból a bizottság Čoka Živica vállalkozó ajánlatát támogatja.

A Gazdasági Bizottság támogatja a nagybecskereki székesegyház plébániájának további felújítását. A bizottság megtekintette az árajánlatokat és az újvidéki székhelyű Novi Enterijeri vállalkozónak adta a munkát.

A pancsovai volt minorita kolostor tetőzete főtér felőli részének felújításához a Püspöki Hatóság ígéretet tett bizonyos anyagi források biztosítására tavaly, amelyhez az idei évben egy jelentősebb összeg már biztosítva van. A további benyújtott pályázatokra várjuk a válaszokat.

A verseci új garázskomplexum építésének átdolgozott változatát a Gazdasági Bizottság elfogadta.

Az egyházmegye területén különböző kisebb felújításokat is jóváhagyott a bizottság: Torontálvásárhely, Ópáva, Törökbecse II. (Ft. Mellár József vezeti a munkálatokat), Székelykeve, Pancsova (szennyvízcsatorna városi kanalizációhoz történő bekötését Ft. Fiser János vezeti), Sándoregyháza (a munkálatok árát a püspökség hitelezi).

Autók vásárlása: a püspök megegyezett a Renovabis segélyszervezettel, hogy az utóbbi évente 20 000, 00 Eurót ad autóvásárlásra. Ebből az összegből a Gazdasági Bizottság javaslata szerint három autó vásárlását tudja támogatni a Püspöki Hatóság. Az idei összeget a tavalyi kérvények alapján elosztottuk.


Kötelező gyűjtések 2012-ben

2012. április 1-jén, Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére. Szeretném jelezni, mivel Virágvasárnap első vasárnap volt, a gyűjtés a Szentföldet illeti, nem a püspökséget.

Továbbra is érvényben van a többi vasárnap gyűjtésének beküldése a Püspöki Hatóság kiadásainak fedezésére.


Szabadságok időpontja

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki négyhetes szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is! A továbbiakban is érvényben van az a már jól bevált eljárásmód a szabadságkérelmekkel kapcsolatban, miszerint ezt minden esetben írásban kell felküldeni a Püspöki Hivatalba tudomásulvételre június 25-éig. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt készek a szabadságon levőt helyettesíteni.


Kinevezések

Msgr. Fiser Jánost öt évre kinevezem a papi továbbképzések egyházmegyei felelősévé 2012. január 1-jétől.

2012. április 1-jei hatállyal a következő személyeket neveztem ki a Litugikus- Pasztorális Bizottságba: Borsos Mária, Kovács Szöszill és Pozsár Ildikó. Kinevezésük öt évre szól.


Papi szenátus

Idén a Papi szenátus ülését június 25-én tartjuk Beodrán 10:30 órakor, a házigazda ft. Bővíz László.

Kegylemteljes húsvéti ünnepet kívánok!

+László SVD
püspök