Zsinati találkozó Csókán

csokaizsinat3

A Nagybecskereki Egyházmegyei zsinat alkalmával megfogalmazódott kérdések feldolgozását, a megvitatandó kérdések száma miatt, két találkozó megszervezését tette szükségessé. E találkozók időpontjai 2018.04.14. és 2018.04.28. Színhelye a csókai hittanterem, Stefanović Veronika és Hajnal Erika animátorok közreműködésével, valamint Hajdu Sándor plébános részvétele mellett. Mindamellett, hogy az érdeklődés és a részvétel némi kívánnivalót hagy maga után, lezárhatjuk, hogy a munka eredményes és sikeres volt. A továbbiakban várjuk az elkövetkező témák feldolgozását, abban a reményben, hogy azok megvitatása nagyobb részvételre serkenti a hívőket!