Urunk mennybemenetele a székesegyházban

urunk-mennybemenetele_nagybecskerek2

Urunk mennybemenetelének ünnepén Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be a szentmisét mons. Pastyik Róbert általános helynökkel, székesegyházi plébánossal és Elias Ohoiledwarin SVD atyával.

Homíliájában a püspök beszélt a szimbólumok jelentőségéről: Galilea jelkép, az a hely, ahol az apostolok találkoztak Jézussal. Jeruzsálem is szimbolikus hely. Egy olyan hely, amely sosem talált békét. Egy olyan hely, ahonnét szinte mindenki saját igazsága érdekében menekül napjainkban is. Itt akart Jézus utoljára találkozni a tanítványaival. Ezekben a találkozásokban a közös étkezésnek mindig fontos szerepe volt, hangsúlyozta a főpásztor. Jézus együtt evett feltámadása után az emmauszi tanítványokkal, az apostolokkal… Az apostolok utáni generációk ezt a közös evést már az eucharisztiának tartják, ebből fejlődött ki az eucharisztikus hitünk. Jézus Krisztus a mai napon ment fel az Atyához, akinek a jobbján ül; és ahol a test, az Egyház feje lett. Utolsó szavai – az evangéliumi parancs szerint – menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket (vö. Mt 28,19) számunkra is üzenet értékűek – mondta a püspök.