Templombúcsú Székelykevén

bucsuszekely21

Székelykevén több évtizedes hagyományt követve augusztus 19-én, az előesti szentmisén áldják meg a kenyeret. Idén a dél-bánáti településen a magyarok búzájából – amelyhez a székelyek is adakoztak – sütötték meg az ünnepi kenyeret, amelyet Halmai János káplán áldott meg. Ő szeletelte fel a már megáldott kenyeret, s a helyi közösség elnöke osztotta szét a jelenlévőknek.

Az 1892-ben felszentelt templomban az ünnepi szentmisét megelőzően Budapest V. kerületének önkormányzata nemzeti zászlót adományozott Székelykevének, amelyet Csipak Csaba irodaigazgató, helyi plébániai kormányzó vett át és áldott meg.

Az ünnepi szentmisén részt vett a Déli esperesi kerület papsága – Erős Mihály verseci esperesplébános, msgr. Fiser János pancsovai plébános, Pósa Gyula sándoregyházi plébános, Pethő László ürményházi plébános és a helyi lelkipásztorok, Csipak Csaba és Halmai János atyák -, valamint msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános. A székesegyházi plébános homíliájában Szent István Mária tiszteletét és máriás lelkületét domborította ki. Elmondta, hogy a székelykevei templom főoltárképe számára a legszebb és legkedvesebb Szent István-ábrázolás, amelyet gyermekkora óta a lelkében őriz. Minden bizonnyal élete meghatározó helye volt ez a templom a helység érdemes szülöttének, msgr. Jung Tamás atyának, a Bánáti Apostoli Kormányzóság boldog emlékű püspökének is.

A faluban ez a legnagyobb ünnep, amikor a Szent István-templom harangjának hívő szavára hazatérnek a szélrózsa minden irányába szakadt székelyek.