Templombúcsú Lukácsfalván

lukacsfalvabucsu

Kisboldogasszony ünnepét megelőző vasárnap, szeptember 4-én ünnepelték a lukácsfalvi templom búcsúját. A helybeli hívők, valamint Erzsébetlak és Muzslya egyházközségeinek elnökei megtöltötték a kis templomot. Az ünnepi szentmisét Janez Jelen szaléziánus mutatta be, akinek az oltárszolgálatnál egy szorgalmas ministráns, Tóth Zoltán segédkezett. Az éneket Palatinus Alen teológushallgató vezette, a zene szolgálatot Sofrankó Teréz kántornő és a helyi kórus látta el, míg az olvasmányokat a helybeliek olvasták fel.

lukacsfalvabucsuHomíliájában az atya Mária születésének ünnepét összekapcsolta Kalkuttai Teréz anya szentté avatásának ünnepével, amelyre a templombúcsú napján került sor. Bemutatta Teréz anya életét, s beszélt példájáról, miszerint a szegények legszegényebbjeit kívánta szolgálni egész életében.