Tegyetek meg mindent, amit mond /Jn 2,5/ – A padéi templom búcsúról

dscn3514

Hétfőn augusztus 5-én a padéi hívek búcsút ültek a Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt 177 éves templomukban. A búcsús ünnepi szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka ft. Szungyi Károly atya volt, az adai Szentháromság Római Katolikus Plébánia plébánosa. Vele együtt misézett mons. Fiser János helyi plébános, ft. Koncz Tibor, ft. Hajdu Sándor, ft. Király Tibor, ft. Pethő László, Dr. Sóti János SJ, ft. Tapolcsányi Emánuel, Lehocki Gábor és Mészáros Attila állandó diakónusok segédletével.

Képviseltette magát a pravoszláv egyház Ivkov Goran atya vezetésével. Jelen volt Gyömbér Stana, Csóka község elnök asszonya és Nagy Tibor a helyi önkormányzat elnöke is. A meghívottak és a faluba érkezett vendégek együtt ünnepeltek a helybeli hívekkel.

Károly atya szentbeszéde elején rövid áttekintést nyújtott Havas Boldogasszony ünnepének történetéről, amely régen igen népszerű Mária-ünnep volt. Tulajdonképpen a földkerekség legtiszteltebb Mária-templomának, a római Santa Maria Maggiore „Nagy Mária-templomnak” búcsúnapja.

A hagyomány szerint a 352-366 között uralkodó Szent Liberius pápa idejében, az örök városban egy gazdag kereskedő és felesége gyermektelen lévén elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel.

A Szűzanya megjelent a házaspárnak álmukban, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet a rekkenő nyári meleg reggelen, augusztus 5-én hóval födve találnak, templomot emeljenek tiszteletére. Másnap a hét római domb egyikén, egy hóval borított területre leltek. Oda épült a Szűzanya temploma Havas Boldogasszony tiszteletére.

A szentmise végén mons. Fiser János plébános úr megköszönte ft. Szungyi Károly atyának, hogy ünnepi szónoklatával Mária-tiszteletre, Mária-szeretetre, Mária életének követésére buzdította a híveket. Az oltártestvéreknek és a templombúcsúra érkezett híveknek megköszönte, hogy jelenlétükkel megtisztelték a búcsúi szentmisét.