Szerzetesek találkozója

szerzetesektalalkozoja4

A Szerbiában élő és tevékenykedő szerzetesek találkozóját október 5-én, Muzslyán az Emmausz fiúkollégiumban tartották meg mintegy hetven résztvevővel.

A bevezető előadás témája az új lelkiségi mozgalmak az egyházban volt, amelyet csoportmunka és a plenáris ülés követett.

A plenáris ülés határozatai közül meg kell említeni azt, amely a családokat a közös imára és a templomlátogatásra buzdítja. Napjainkban észlelhető, hogy mind kevesebb az ima és az áldozatkészség. Fontos, hogy a szülők követendő példát mutassanak gyermekeiknek.

További határozataik:

Istenbe vetett hitünk által vezérelve legyünk tevékenyek közösségünkben, akkor mások iránt is jobbak leszünk.

A szerzeteseknek minden nap tanúságot kell tenni hivatásukról.

A szeretet legkisebb jelének is megvan az értéke. Ez vezérli a szerzeteseket az Isten és embertársaik szolgálatában.