Szent Gellért példáját követve legyetek tanúságtevők!

tanevnyitobecskerek37

A kollégiumok és a székesegyházi plébánia tanévnyitó szentmiséjét a Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje, Szent Gellért ünnepén tartották a nagybecskereki székesegyházban. Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD megyéspüspök; mons. Fiser János általános helynök; Pastyik Róbert székesegyházi plébános; Kalapiš Stojan SDB, az Emmausz fiúkollégium igazgatója és Pethő László atya mutatta be. A szentmise zenei szolgálatát a Szathmáry Karolina Kollégium növendékei látták el Julianna nővér irányításával, az áldozáskor az Emmanuel Kamarakórus énekelt Dutina Vilma karnagy vezetésével.

A szentmise olvasmányait és a könyörgéseket a fiúkollégium és a lánykollégium növendékei olvasták, s ők vitték az oltárra az adományokat is. Az általános iskolások hitoktatójukkal, Cecília nővérrel és az elsősök tanító nénijével, Csordás Hajnalkával vonultak be a székesegyházba és magukkal hozták táskáikat is, amelyeket a főpásztor a szentmise keretében megáldott. Nagy öröm volt, hogy a különleges nevelési igényű hittanosok is eljöttek szüleikkel és tanító nénijükkel, Kovács Irénnel.

Bemutatkozott a Nagybecskereki Püspökségi Caritas munkatársa, Milica Bogdanov, aki ismertette a Your Job projektumot, amely a fiatalok itthon maradását szolgálja és sikeres tanévet kívánt a jelenlévőknek.

Az ünnepi szentmisén mos. Fiser János általános helynök homíliájában Szent Gellért példáját ismertette a jelenlévőkkel. Egyházmegyénk védőszentje volt diák, nevelő, szerzetes, pap, hívő ember, vértanú, s valamennyi élethelyzetben példaként szolgál számunkra. Életével tanúságot tett. A mai korban a tanúságtételt követeli tőlünk is a Jóisten – hangsúlyozta a vikárius, majd a fiatalokhoz intézte szavait: – S hogyan teheti ezt meg egy általános- vagy középiskolás? Úgy, hogy ha rátok tekint valaki, láthassa, hogy hívők vagytok! Szorgalom, engedelmesség, közösségépítés, a mindennapi munka sikeres végzése jellemezzen benneteket! Tanúságot kell tennetek a kollégiumban, a családban, iskolában, szórakozóhelyeken! S ha tanúságot tesztek, Szent Gellért püspök példáját követitek.