PÜSPÖKSÉG

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE ÉS A SZÉKESEGYHÁZ

sztgelllert
Szent Gellért püspök és vértanú, ősi egyházmegyénk első püspöke és védőszentje.
(Velence, 980 körül – Buda, 1046.)
Liturgikus főünnepe szeptember 24.
Ő lett újonnan alakuló Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje is az 1986. december 16-án kiadott pápai rendelet alapján.


nagybecskerek1
A nagybecskereki templomot Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték.
Szent II. János Pál pápa 1988. december 16-án emelte székesegyházzá.
Épült 1863-1868 között.
Ünnepélyes felszentelését Msgr. Jung Tamás c. püspök, apostoli kormányzó végezte 1972. június 4-én.


A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE KÖZIGAZGATÁSA

Területe: 9387 km2. Összlakossága: cca 790. 000. A plébániákba szervezett katolikus hívek száma cca 61. 000 (a 2011-es népszámlálási adatok szerint), ezekből szervezetlenül szórványban mintegy 11 000.

Más vallásúak: többségükben szerb ortodox egyházhoz tartozók, kisebb arányban más ortodoxok, protestánsok, más vallási közösségekhez (szekták) tartozók és ateisták.

A püspökség egyházszervezeti felosztása: 3 esperesség, 38 plébánia, 50 leányegyház (fília).

Az igehirdetés nyelve: a plébániák többségében magyar, továbbá horvát, bolgár, cseh, alkalmanként szlovén és német.

EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG

Főpásztor: Mons. Dr. Német László SVD megyéspüspök

PÜSPÖKI HIVATAL

Püspöki Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 534-722
Fax: +381 (023) 528-625
E-mail: ordinariatus@yahoo.com

Általános helynök: Mons. Gyuris László
Irodaigazgató: Ft. Bővíz László
Püspöki titkár: Ft. Fehér Roland

EGYHÁZMEGYEI GAZDASÁGI HIVATAL

Vagyonkezelő: Lébhaft Mária
Projektmanager: Gerdof Zsolti

Az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 564 997
Fax: +381 (023) 528 – 625
E-mail: egh.zrenjanin@gmail.com

PÜSPÖKSÉGI CARITAS

Igazgató: Halmai Tibor

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ft. Bővíz László koordinátor, E-mail: boviz@sbb.rs
Ft. Masa Tamás fordító, E-mail: masatamas@gmail.com és Molnár Aranka
Filó Levente webszerkesztő, E-mail: filevy@gmail.com

Egyházmegyei bíróság: 2018 októberétől egyházmegyénk egyházi bírósági ügyeiben az újvidéki egyházmegyeközi bíróság az illetékes.
Cím:  Újvidéki egyházmegyeközi első fokú bíróság, Futaki u. 9., 21000 Újvidék
Tel: +381 (0)21 45 22 97
E-mail: tribunalns1@gmail.com

EGYHÁZMEGYEI TANÁCSOK ÉS BIZOTTSÁGOK

TANÁCSOSOK TESTÜLETE

Mons. Gyuris László általános helynök
Ft. Bővíz László irodaigazgató
Ft. Csipak Csaba plébániai kormányzó
P. Kalapiš Stojan SDB plébános
Ft. Szemerédi Pál plébános

GAZDASÁGI TANÁCS

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Lébhaft Mária vagyonkezelő
Ft. Bővíz László irodaigazgató
Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó
Ft. Mihai Gherghel plébániai kormányzó

PAPI SZENÁTUS

Tekintettel a papság alacsony létszámára a Papi Szenátus tagja minden lelkipásztor azokat kivéve, akik a püspökségen kívül tartózkodnak.

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Jegyzője: Ft. Fehér Roland

LELKI HIVATÁSOKAT FOGADÓ ÉS GONDOZÓ BIZOTTSÁG

Elnök: Ft. Mellár József esperes-plébános
Tagjai: P. Kalapiš Stojan SDB plébános

LITURGIKUS BIZOTTSÁG

Elnök:
Tagjai: Mons. Gyuris László általános helynök

KATEKETIKAI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Ft. Hajdu Sándor plébános
Ft. Csipak Csaba plébániai kormányzó

PASZTORÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: A liturgikus bizottság tagjai,
A kateketikai bizottság tagjai,
Ft. Tapolcsányi Emánuel,
Pozsár Ildikó

A Fejértelepi (Šušara) Lelkipásztorkodási központ igazgatója:

Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó

Egyházmegyei ifjúsági referens:

Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzó

Egyházmegyei ministránsreferens:

P. Elias Ohoiledwarin SVD

Betegek püspökségi gondozója:

P. Jelen Janez SDB lelkész

Papi továbbképzések egyházmegyei felelőse:

 

EGYHÁZI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK

Apostoli protonotárius:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

Őszentsége kápolnájának lelkészei:

Mons. Bogdán József plébános
Mons. Gyuris László általános helynök

A temesvári Szent György székesegyház káptalanjának tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

A szeged-csanádi székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Bogdán József plébános