PÜSPÖKSÉG

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE ÉS A SZÉKESEGYHÁZ

sztgelllert
Szent Gellért püspök és vértanú, ősi egyházmegyénk első püspöke és védőszentje.
(Velence, 980 körül – Buda, 1046.)
Liturgikus főünnepe szeptember 24.
Ő lett újonnan alakuló Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje is az 1986. december 16-án kiadott pápai rendelet alapján.


nagybecskerek1
A nagybecskereki templomot Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték.
Szent II. János Pál pápa 1988. december 16-án emelte székesegyházzá.
Épült 1863-1868 között.
Ünnepélyes felszentelését Msgr. Jung Tamás c. püspök, apostoli kormányzó végezte 1972. június 4-én.


A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE KÖZIGAZGATÁSA

Területe: 9387 km2. Összlakossága: cca 790. 000. A plébániákba szervezett katolikus hívek száma cca 61. 000 (a 2011-es népszámlálási adatok szerint), ezekből szervezetlenül szórványban mintegy 11 000.

Más vallásúak: többségükben szerb ortodox egyházhoz tartozók, kisebb arányban más ortodoxok, protestánsok, más vallási közösségekhez (szekták) tartozók és ateisták.

A püspökség egyházszervezeti felosztása: 3 esperesség, 38 plébánia, 50 leányegyház (fília).

Az igehirdetés nyelve: a plébániák többségében magyar, továbbá horvát, bolgár, cseh, alkalmanként szlovén és német.

EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG

Főpásztor: Mons. Dr. Német László SVD megyéspüspök

PÜSPÖKI HIVATAL

Püspöki Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 534-722
Fax: +381 (023) 528-625
E-mail: ordinariatus@yahoo.com

Általános helynök: Ft. Pastyik Róbert
Püspöki helynök: Mons. Gyuris László
Irodaigazgató: Ft. Csipak Csaba
Irodavezető: Kovács Szöszill

EGYHÁZMEGYEI GAZDASÁGI HIVATAL

Vagyonkezelő: Ft. Bővíz László
Könyvelő: Lébhaft Mária

Az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal postacíme:
23101 Zrenjanin/Nagybecskerek,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (062) 801 – 4815, +381 (023) 564 997
Fax: +381 (023) 528 – 625
E-mail: egh.zrenjanin@gmail.com

PÜSPÖKSÉGI CARITAS

Igazgató: Halmai Tibor

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ft. Bővíz László koordinátor, E-mail: boviz@sbb.rs
Kovács Szöszill sajtóreferens, E-mail: ordinariatus@tippnet.rs
Ft. Masa Tamás fordító, E-mail: masatamas@gmail.com és  Molnár Aranka
Filó Levente webszerkesztő, E-mail: filevy@gmail.com

Egyházmegyei bíróság: 2018 októberétől egyházmegyénk egyházi bírósági ügyeiben az újvidéki egyházmegyeközi bíróság az illetékes.
Cím:  Újvidéki egyházmegyeközi első fokú bíróság, Futaki u. 9., 21000 Újvidék
Tel: +381 (0)21 45 22 97
E-mail: tribunalns1@gmail.com

EGYHÁZMEGYEI TANÁCSOK ÉS BIZOTTSÁGOK

TANÁCSOSOK TESTÜLETE

Ft. Pastyik Róbert általános helynök
Ft. Csipak Csaba irodaigazgató
Mons. Gyuris László plébános
Ft. Erős Mihály esperes-plébános
Ft. Mellár József esperes-plébános

GAZDASÁGI TANÁCS

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Ft. Bővíz László vagyonkezelő
Ft. Pastyik Róbert általános helynök
Ft. Mellár József esperes-plébános
Ft. Mihai Gherghel plébániai kormányzó
Lébhaft Mária pénztáros

PAPI SZENÁTUS

Tekintettel a papság alacsony létszámára a Papi Szenátus tagja minden lelkipásztor azokat kivéve, akik a püspökségen kívül tartózkodnak.

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Jegyzője: Ft. Fehér Roland

LELKI HIVATÁSOKAT FOGADÓ ÉS GONDOZÓ BIZOTTSÁG

Elnök: Ft. Mellár József esperes-plébános
Tagjai: P. Kalapiš Stojan SDB plébános

LITURGIKUS BIZOTTSÁG

Elnök:
Tagjai: Mons. Gyuris László plébános

KATEKETIKAI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Ft. Hajdu Sándor plébános
Ft. Csipak Csaba plébániai kormányzó

PASZTORÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: A liturgikus bizottság tagjai,
A kateketikai bizottság tagjai,
Ft. Tapolcsányi Emánuel,
Kovács Szöszill,
Pozsár Ildikó

A Fejértelepi (Šušara) Lelkipásztorkodási központ igazgatója:

Ft. Palatinus Alen plébániai kormányzó

Egyházmegyei ifjúsági referens:

Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzó

Egyházmegyei ministránsreferens:

P. Elias Ohoiledwarin SVD

Betegek püspökségi gondozója:

P. Jelen Janez SDB lelkész

Papi továbbképzések egyházmegyei felelőse:

 

EGYHÁZI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK

Apostoli protonotárius:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

Őszentsége kápolnájának lelkészei:

Mons. Bogdán József plébános
Mons. Gyuris László plébános

A temesvári Szent György székesegyház káptalanjának tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

A szeged-csanádi székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Bogdán József plébános