PÜSPÖKSÉG

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE ÉS A SZÉKESEGYHÁZ

sztgelllert
Szent Gellért püspök és vértanú, ősi egyházmegyénk első püspöke és védőszentje.
(Velence, 980 körül – Buda, 1046.)
Liturgikus főünnepe szeptember 24.
Ő lett újonnan alakuló Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje is az 1986. december 16-án kiadott pápai rendelet alapján.


nagybecskerek1
A nagybecskereki templomot Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték.
Szent II. János Pál pápa 1988. december 16-án emelte székesegyházzá.
Épült 1863-1868 között.
Ünnepélyes felszentelését Msgr. Jung Tamás c. püspök, apostoli kormányzó végezte 1972. június 4-én.


A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE KÖZIGAZGATÁSA

Területe: 9387 km2. Összlakossága: cca 790. 000. A plébániákba szervezett katolikus hívek száma cca 61. 000 (a 2011-es népszámlálási adatok szerint), ezekből szervezetlenül szórványban mintegy 11 000.

Más vallásúak: többségükben szerb ortodox egyházhoz tartozók, kisebb arányban más ortodoxok, protestánsok, más vallási közösségekhez (szekták) tartozók és ateisták.

A püspökség egyházszervezeti felosztása: 3 esperesség, 38 plébánia, 50 leányegyház (fília).

Az igehirdetés nyelve: a plébániák többségében magyar, továbbá horvát, bolgár, cseh, alkalmanként szlovén és német.

EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG

Főpásztor: Mons. Dr. Német László SVD megyéspüspök

PÜSPÖKI HIVATAL

Püspöki Hivatal postacíme:
23001 Zrenjanin,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (023) 534-722
Fax: +381 (023) 528-625
E-mail: ordinariatus@yahoo.com

Általános helynök: Mons. Fiser János
Püspöki helynök: Mons. Gyuris László
Irodaigazgató: Ft. Csipak Csaba
Irodavezető: Kovács Szöszill

PÜSPÖKSÉGI TÁRSAS BÍRÓSÁG

Elnöke: Ft. Hajdu Sándor bírósági helynök
Bírák: Mons. Gyuris László, Ft. Bővíz László, Ft. Erős Mihály
Kötelékvédő: Ft. Csipak Csaba
Jegyzők: Ft. Masa Tamás, Ft. Fehér Roland

Másodfokon a BELGRÁDI METROPÓLIAI BÍRÓSÁG illetékes.

EGYHÁZMEGYEI GAZDASÁGI HIVATAL

Vagyonkezelő: Ft. Bővíz László
Könyvelő: Lébhaft Mária

Az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal postacíme:
23001 Zrenjanin,
Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Tel: +381 (062) 801 – 4815
Fax: +381 (023) 528 – 625
E-mail: egh.zrenjanin@gmail.com

PÜSPÖKSÉGI CARITAS

Igazgató: Halmai Tibor

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ft. Bővíz László koordinátor, E-mail: boviz@tippnet.rs
Kovács Szöszill sajtóreferens, E-mail: kvintett@mts.rs
Ft. Masa Tamás fordító, E-mail: masatamas@gmail.com
Filó Levente webszerkesztő, E-mail: filevy@tippnet.rs

EGYHÁZMEGYEI TANÁCSOK ÉS BIZOTTSÁGOK

TANÁCSOSOK TESTÜLETE

Mons. Fiser János, általános helynök (Padé),
Ft. Csipak Csaba irodaigazgató (Székelykeve),
Ft. Hajdu Sándor bírósági helynök (Csóka),
Mons. Gyuris László plébános (Nagybecskerek),
Ft. Erős Mihály esperes-plébános (Versec),
Ft. Mellár József esperes-plébános (Törökbecse)

GAZDASÁGI TANÁCS

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Ft. Bővíz László vagyonkezelő (Beodra),
Mons. Fiser János általános helynök (Padé),
Ft. Mellár József esperes-plébános (Törökbecse),
Ft. Mihai Gherghel plébániai kormányzó (Nagyszered)
Lébhaft Mária

PAPI SZENÁTUS

Tekintettel a papság alacsony létszámára a Papi Szenátus tagja minden lelkipásztor azokat kivéve, akik a püspökségen kívül tartózkodnak.

Elnöke: Dr. Német László SVD püspök
Jegyzője: Ft. Fehér Roland

LELKI HIVATÁSOKAT FOGADÓ ÉS GONDOZÓ BIZOTTSÁG

Elnök: Ft. Mellár József esperes-plébános (Törökbecse)
Tagjai: P. Kalapiš Stojan SDB segédlelkész (Muzslya),

LITURGIKUS BIZOTTSÁG

Elnök: Mons. Fiser János általános helynök (Padé)
Tagjai: Mons. Gyuris László plébános (Nagybecskerek),
Ft. Király Tibor plébános (Kisorosz)

KATEKETIKAI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: Ft. Hajdu Sándor plébános (Csóka),
Ft. Csipak Csaba (Székelykeve)

PASZTORÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Német László SVD püspök
Tagjai: A liturgikus bizottság tagjai,
A kateketikai bizottság tagjai,
Ft. Tapolcsányi Emánuel,
Kovács Szöszill,
Pozsár Ildikó

A Fejértelepi (Šušara) Lelkipásztorkodási központ igazgatója:

Ft. Erős Mihály plébános (Versec)

Egyházmegyei ifjúsági- és ministránsreferens:

Ft. Tapolcsányi Emánuel (Torda)

Betegek püspökségi gondozója:

P. Jelen Janez SDB lelkész (Muzslya)

Papi továbbképzések egyházmegyei felelőse:

Mons. Fiser János általános helynök (Padé)

EGYHÁZI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK

Apostoli protonotárius:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános.

Őszentsége tiszteletbeli prelátusai:

Mons. Molnár Ottó, grazi plébános.

Őszentsége kápolnájának lelkészei:

Mons. Bogdán József plébános,
Mons. Fiser János általános helynök,
Mons. Gyuris László plébános

A temesvári Szent György székesegyház káptalanjának tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Tietze Jenő nyugalmazott plébános

A szeged-csanádi székeskáptalan tiszteletbeli kanonokja:

Mons. Bogdán József plébános

Tiszteletbeli esperes:

Ft. Pósa Gyula plébános.