Önkéntesek takarították a Gimnáziumtemplomot Nagybecskereken

becskerekaug202

Nagybecskereken, a piarista- vagy gimnáziumtemplomban minden évben egyszer, Szent István-napján, a templom védőszentjének ünnepén mutatnak be szentmisét. Megnyílnak az 1845-ben épült kis templom kapui, s a harangok hívó szava várja a nagybecskerekieket. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, önkéntesek önzetlen segítségére van szükség, akik az ünnep előtti napokban kitakarítják a kis templomot. Sokan vannak, akik pusztán hagyománytiszteletből, lokálpatriotizmusból vagy csak merő nosztalgiából vesznek részt az ünnepi szentmisén. Örömmel, mert mindenkinek valami szép élménye kapcsolódik ehhez a templomocskához. A mai ötvenes-hatvanas korosztály mindig szeretettel emlékezik fiatalkorára, amikor a vasárnapi diákmiséken ők népesítették be a templomot, melynek külön ifjúsági kórusa volt, s plébánosuk, msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius, még, mint káplán, később, mint fiatal plébános prédikált nekik.

A Szent István-napi ünnepségnek a városban jól bejáródott forgatókönyve van: 18 órakor szentmisével kezdődik a már említett gimnáziumtemplomban, majd a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben ünnepi műsorral és kenyéráldással folytatódik. Idén az ünnepi misét az egyházmegye főpásztora, dr. Német László SVD mutatta be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal, Golob Feliks SDB, Varga Zoltán SDB muzslyai atyákkal és Szemerédi Pál magyarcsernyei plébániai kormányzóval, aki az ünnepi szentmise szónoka volt. A szentmise végén Kiss Nándor református tiszteletes is szólt a megjelentekhez.