Népmisszió a szalézi atyák vezette plébániákon

nepmisszio10

A muzslyai plébánián október 2-a és 11-e között tartották a népmissziót, amelyben Ábrahám Béla SDB, magyar tartományfőnök, Depaula Flavio SDB, a tartományi titkár, Havasi Zoltán, Kukuczka Robert, Markus Zoltán és Vendrey Gábor szalézi atyák, valamint Mellár József törökbecsei esperes vett részt.

A missziós napok keretében külön tartottak foglalkozásokat a gyerekek, az ifjúság, a szülők, az egyháztanácstagok, az elváltak, az újraházasodottak, az özvegyek és magányosok számára, de találkoztak a különböző csoportok vezetőivel is. A missziós atyák a betegekhez is ellátogatták, hogy velük is elbeszélgessenek, megerősítsék őket hitükben.

A népmisszió ünnepi szentmisével zárult, amelyet Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mutatott be paptestvérei közreműködésével. A muzslyai közösség ily módon is megünnepelte hármas jubileumát: Don Bosco születésének 200., Muzslya betelepítésének 125. évfordulóját és azt, hogy a szalézi atyák 50 éve szolgálják a közösséget.

A népmissziót Muzslyával egyidejűleg megtartották a szalézi atyák vezette plébániákon: Erzsébetlakon, Lukácsfalván és Écskán is.

Fotó: Deák Róbert