“Máriát dícsérje lelkünk, Máriát dícsérje szánk”

ajtatossagemmausz2

Május a Szűzanya hónapja. A katolikus egyház máriatiszteletének egyik legfőbb időszaka.

Kis létszámú, ámde lelkes imacsoportunk idén is buzgó szívvel szervezett májusi ájtatosságot a bentlakók részére, nevelőtanárunk, Gabona Ferenc vezetésével.