„Kigyógyítalak sebeidből” /Jer 30,17b/ – Egyházmegyei Pasztorális Napok a Nagybecskereki Egyházmegyében

pasztoralisnapok108

A Nagybecskereki Püspökség 2019. szeptember 27-28. között „Kigyógyítalak sebeidből” (Jer 30,17b) mottóval Egyházmegyei Pasztorális Napokat szervezett Muzslyán, amelyre közel 120 résztvevő, idős és fiatal (lelkipásztorok, zsinati animátorok, hitoktatók) érkezett az egyházmegye egész területéről. A kétnapos rendezvény pénteken szentmisével kezdődött, amelyet dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök az egyházmegye lelkipásztoraival, illetve a vendégelőadóként jelen levő két romániai lelkésztársával mutatott be. Prédikációjában kitért a nap szentjére, Páli Szent Vincére, aki két olyan rendet alapított, amelyeknek középpontjában a szeretet szolgálata áll, majd azt hangsúlyozta, hogy ennek gyakorlására mind meghívást kaptunk. Kiemelte mindannyiunk szerepét és felelősségét a zsinati folyamatban, hiszen ki-ki a maga adottságainak, ajándékainak megfelelően arra hivatott, hogy ezt a folyamatot építse, gazdagítsa, előrevigye.

Az este a nagybecskereki, padéi és pancsovai plébániák, illetve a plébániákon zajló különböző tevékenységek (beleértve a zsinati találkozókat) bemutatásával folytatódott, majd a napot egy zenés, kötetlen beszélgetéssel egybekötött vacsora zárta.

Szombaton két előadást hallhattunk: első előadónk dr. Vik János, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának a dékánja volt, aki Isten a vádlottak padján című előadásában egy nagyon aktuális, ugyanakkor nehéz témában hívott együtt gondolkodásra, arra kereste ugyanis a választ, hogy hogyan kapcsolódik össze a világunkban és személyes életünkben tapasztalt sok szenvedés a jóságos, mindenható, szerető Istennek a képével. A második előadást dr. Holló László, a fent említett egyetemi fakultás dékánhelyettese tartotta Gyónjunk-e még a 21. században? címmel, boncolgatva a gyónás szentségének különböző vonatkozásait és keresve a választ arra, hogy egyáltalán szükségünk van-e a 21. században még a gyónásra? A tartalmilag mély és gazdag előadások továbbgondolásra, illetve további kérdések feltételére ösztönöztek, amelyre kiváló alkalmat biztosítottak a kiscsoportos beszélgetések, ahol személyes megosztások, kérdések és válaszok hangzottak el, összességében pedig rendkívül tartalmas beszélgetések alakultak ki.

Bár ezekben a témákban nem lehet végleges válaszokat megfogalmazni, hiszen folyamatosan újabb és újabb kérdések fogalmazódnak meg mindannyiunkban, mégis jó iránymutatóként szolgálhatnak az elhangzott előadások, amelyekből számomra az egyik legfontosabb gondolat az volt, hogy az Istentől kapott szabad akarat lényegében annak a kifejeződése, hogy Isten ennyire komolyan vesz és ennyire nagy feladatot, illetve felelősséget bíz rám. Isten úgy szeret engem és úgy szeret mindenkit, mint egyszülött Fiát, nekünk csak az a feladatunk, hogy ezt elfogadjuk, mert ha ezt igazán be tudjuk fogadni, akkor a szeretettség örömében fogjuk élni életünket és ezt tudjuk másoknak is továbbadni.

A rendezvény moderátora dr. Csiszár Klára, az egyházmegyei zsinat teológiai tanácsadója volt, aki a két nap során programról programra vezetett mindannyiunkat, ugyanakkor a hozzászólásainak és összefoglalóinak köszönhetően könnyedén tudtunk haladni a találkozó mottója mentén. A közös ebéd és hazautazás előtt a püspök atya szólt a jelenlevőkhöz, felhívva a figyelmünket az „Ültess fát a zsinat tiszteletére!” versenyfelhívásra, ami a Zsinati Hírek legújabb lapszámában részletesebben is elolvasható és amelynek célja, hogy zöldebbé, egészségesebbé tegyük környezetünket, egyházmegyénket. Megköszönve a meghívottak jelenlétét közös imával zártuk az első Egyházmegyei Pasztorális Napokat.

word
Püspök atya predikáció-Pasztorális napok-2019.

A találkozó hangképes összefoglalója:

mp3
Dr. Holló László
 mp3
Dr. Csiszár Klára
mp3mp3
Dr. Vik János
mp3
Lengyel Anna
mp3
Baráth Ibolya
 mp3
Kotormán Mária