Kevevára védszentjének ünnepén

kevevarabucsu6

Égi patrónusának ünnepét ülte meg október 15-én a dél-bánsági Kevevára (Kovin) városka katolikus közössége.

A Nagybecskereki Egyházmegye Déli esperességének templomában, melynek ősét 1772-ben építették fel a Duna menti kisváros időközben teljesen degermanizált polgárságának felmenői hat esztendővel plébániájának alapítása után. A valamikor Temeskubinnak is nevezett település Szent István téri objektuma jelenlegi külcsínét az 1830-ban befejezett felújításával nyerte el. Felszentelésének alkalmával felvett nevét a hajdani egyházi elöljárók a Sarutlan karmelita szerzetesrend alapítójának, az ötszáz évvel ezelőtt született Avilai Szent Teréznek (1515 – 1582) a tiszteletére választják.

A délutáni szentségimádás órájában, a helyi Keve Magyar Művelődési Egyesület kezdeményezésére, az öttagú pancsovai Clarone di Bandur fafúvós együttes is bemutatkozott Respighi, Mozart és Bartók műveiből válogatva. A magyar és horvát nyelven bemutatott ünnepi szentmisét msgr. Fiser János plébános, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke celebrálta paptestvéreivel, ft. Erős Mihály esperessel, ft.Fehér Roland, ft. Csipak Csaba és ft. Halmai János atyákkal egyetemben.

A köszönetnyilvánítás és az elbocsájtó áldás után a „bandurosok” egy Schubert- és egy Bach-szerzeményt is előadtak. Az ünnep bensőségességéhez a tizenegy tagú helyi templomi kórus szolgálata is jelentősen hozzájárult Nagy Irén és Nagy Károly kántorok felkészítésében.

A szertartást követő, szeretetvendégséggel egybekapcsolódó kötetlen társalgás a plébánián folytatódott. Abban az épületben, amely idestova másfél évtizede biztosít befogadó hajlékot megannyi helyben zajló magyar anyanyelvápolói, kulturális, továbbá öntudat- és önazonosságfejlesztő tevékenységnek. Az Úr segedelmével.