Kérjük az öröm ajándékát!

kerjukazoromajandekat4

Az az élet, amit a mi feltámadott Urunk, mint Jó Pásztor adott nekünk, a szentségeken keresztül érkezik el hozzánk. A bűnbánatot a gyónási titok védi. Csak a gyónóra és arra a papra tartozik, aki az élete árán is köteles azt megőrizni. Ennek lett vértanúja Nepomuki Szent János, székesegyházunk védőszentje is, aki nem akarta elárulni a gyónási titkot. Kérjük az ő közbenjárását és kövessük példáját! – mondta homíliájában mons. Pastyik Róbert általános helynök, székesegyházi plébános húsvét 7. vasárnapján a nagybecskereki székesegyházban.

A hívek figyelmét felhívta az örömre, amelyet keresztényként fel kell fedeznünk és továbbadnunk. Nepomuki Szent János cselekedeteit is az öröm vezette, azt is, hogy életét adja Jézus Krisztusért. Kérjük közbenjárást és az öröm ajándékát számunkra! – zárta homíliáját megemlékezve a székesegyház védőszentjéről Róbert atya.