Jót tenni jó!

tanevzarobecskerek45

Szentháromság vasárnapján tanévzáró ünnepi szentmisén köszönték meg a nagybecskereki hittanosok az elmúlt iskolaévet annak nehézségeivel és szép élményeivel együtt. Mons. Gyuris László plébános homíliájában beszélt a Szentháromság titkáról, egyúttal megköszönte a szülőknek, pedagógusoknak és a gyermekeknek a munkáját az elmúlt tanévben. Ezen a szentmisén a gyermekek is aktívan részt vettek. A harmadik osztályosok – Teodor, Krisztián és Viktor –ministráltak. A szentmise olvasmányait a negyedik osztályosok – Heléna, Balázs és Dávid – olvasták fel. A legszebb mégis az volt, amikor valamennyi jelenlévő alsó osztályos hitoktatójukkal, Juhász Irénnel együtt felvonult az oltárhoz, és személyesen egy-egy könyörgést olvastak fel.

A szentmise végén a plébános úr a hittanosokat – kicsiket és nagyokat – egy-egy kifestővel/színezővel ajándékozta meg.  Ezen a lapon a jócselekedeteket a szivárvány hét színe jelképezi, így minden napra jut egy-egy feladat, amelynek végrehajtása után a színező egy-egy mezőjét kell adott színőre festeni. A tanév első hittanórájára mindenki magával viheti a kiszínezett ábrát, s beszámolhat majd a nyáron végzett szeretetszolgálatról és vállalt jócselekedetekről.

Nagybecskereken egyetlen iskolában, a Sonja Marinković Általános Iskolában van csak magyar tagozat a kilencvenes évektől. Azóta a 2018/19-es tanévben első ízben fordult elő, hogy a gyermekhiány miatt összevont tagozatot (1-2. osztályt) kellett nyitni.

Katolikus gyermekek azonban vannak a város más iskoláiban is, szerb tagozaton. Az elmúlt tanévben három általános iskolában igényelték a katolikus hittant a Sonja Marinkoviá iskolán kívül.