Jó nekünk itt! – A zsinati koordináló bizottság negyedik ülése

kb4ulese1

A zsinati koordináló bizottság negyedik ülését a nagybecskereki püspöki lakban tartotta május 3-án. Találkozójukat a zsinati ima elimádkozásával kezdték, majd elemezték az elmúlt időszak eseményeit, különös tekintettel a folyó év április 7-i zsinati plébániai animátorok találkozójára. Ezen az összejövetelen DR. CSISZÁR KLÁRA, a zsinati folyamatok megbízott teológiai tanácsadója és FT. DANKU BALÁZS, a zsinati folyamatok lelki kísérője tartottak előadást és adtak útmutatást a további munkához. Emellett a zsinati folyamatokban plébániai szinten hatványozottan munkát vállaló animátoroknak adtak gyakorlati útmutatást egy-egy összejövetel megszervezéséhez, levezetéséhez és a jegyzőkönyvek elkészítéséhez.

A plébániák április végén megkapták az első munkadokumentumot, amelynek témája az evangelizáció. Ennek feldolgozására június 15-ig kaptak lehetőséget a helyi lehetőségek figyelembe vételével. A koordináló bizottság tagjai és a Zsinati Iroda bármilyen felmerülő kérdésben segítenek a plébániai csoportoknak, akikhez igény szerint el is látogatnak.

Az első munkadokumentum a Zsinati Hírek második számában jelent meg, amelyet minden bánáti templomban kiosztottak a hívek között.

Ahhoz, hogy a hívek minél jobban megismerkedjenek a zsinat fogalmával, céljaival és annak lelki gyümölcseivel, MONS. GYURIS LÁSZLÓ pasztorális helynök készít homíliavázlatokat. Ezeket az ún. zsinati vasárnapokon ismertetik a lelkipásztorok híveikkel. Minden hónap első vasárnapján magyar és szerbhorvát nyelven is az aktuális témáról prédikálnak a Nagybecskereki Egyházmegye templomaiban.

A találkozón DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök ismertette a zsinati folyamatokkal kapcsolatos jövőbeli terveket, amelyről egyeztetett a koordináló bizottság tagjaival. Ezek között szerepelnek különböző találkozók plébániai, esperesi és püspökségi szinten, kiemelt figyelem a hitoktatók számára, a hívek és lelkipásztorok képzése, a médiával való együttműködés, a pasztorálszociológiai felmérés, stb.

A koordináló bizottság következő összejövetelét június 22-én tartja.