Havas Boldogasszony ünnepe Padén

bucsupade14

A padéi hívek búcsút ültek Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt 179 éves templomban augusztus 5-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka ft. Koncz Tibor esperesplébános volt. Vele együtt misézett ft. Hajdu Sándor, P. Sóti János SJ, ft. Pethő László, akik Mészáros Attila állandó diakónus segédletével mutatták be a legszentebb áldozatot.

Képviseltette magát a pravoszláv egyház Goran Ivkov pópa vezetésével. Jelen volt Stana Gyömbér Csóka község elnök asszonya és Nagy Tibor, a helyi önkormányzat elnöke is.

Koncz atya már a szentbeszéde elején kérte és buzdította a jelenlévőket, hogy most a padéi plébániatemplom búcsúja ünnepén és minden időben kérjük közbenjárónkat, égi patrónánkat, hogy továbbra is segítse ezt a közösséget. Azonban azt is tudni kell a közösségnek, mint Isten hívő népének, hogy nekünk is meg kell tenni a kötelességünket, Isten és az egyház felé. Mária megtanít bennünket, hogy a veszteségeinkben, fájdalmaikban, gyászunkban és ezekben a nehéz ínséges időszakokban hogyan fogjuk meg az ő segítő kezét, aki elvezet bennünket az ő szent fiához, és fián keresztül Istenhez.

Majd rövid áttekintést nyújtott Havas Boldogasszony ünnepének történetéről és legendájáról.

A szentmisét még ünnepélyesebbé tette a templom virágdíszítése, a kórus éneklése Tóth Elvira kántornő vezetésével, és a vendégkántor Jenován Flórián, aki most a kóruson gyönyörű énekhangjával segédkezett, mert a liturgikus énekek is nagyban hozzájárultak a lelki élmény elmélyítéséhez.