Érettségizők hálaadó miséje

erettsegizokhalaadomise4

Az érettségizők hálaadó miséjét április 24-én tartották a székesegyházban. A szentmisét Sándor Zoltán diakónus segédletével Masa Tamás atya mutatta be, aki homíliájában a napi evangéliumhoz fűzött magyarázatot. A szentmise olvasmányait és a hívek könyörgését az érettségizők olvasták fel, s a zenei szolgálatot is ők látták el Elias Ohoiledwarin SVD atya irányításával.

Az érettségizők hálaadó szentmiséjét Juhász Irén és Sándor Zoltán hitoktatók másodízben szervezték meg Nagybecskereken, akiknek vannak hittanosaik a város minden középiskolájában.  Diákjaik egy része nagybecskereki, de a tanulók nagyrészt Muzslyáról, valamint a bánáti szórványból érkeztek, akik az Emmausz fiúkollégium és Szathmáry Karolina Kollégium növendékei.  Nagybecskereken a gimnáziumban, az egészségügyi, a közgazdasági, valamint a villamossági és építészeti középiskolában van magyar tannyelvű tagozat; a város többi középiskolájában a magyar anyanyelvű diákok szerb nyelven tanulnak, de a hittant itt is anyanyelvükön hallgatják.