Eltemették ft. Pósa Gyula nyugalmazott plébánost

temetesposa2

Főtisztelendő Pósa Gyula tiszteletbeli esperes, nyugalmazott sándoregyházi és szajáni plébános 2019. január 18-án, reggel váratlanul elhunyt Becsén, életének 78., papságának 52. évében földi zarándokéletét fölcserélte az örökkévalóval. Az elhunytat a nagybecskereki székesegyházban ravatalozták fel január 19-én délelőtt 10 órakor, majd 11 órakor Dr. Német László SVD püspök a Nagybecskereki és a Szabadkai Egyházmegye lelkipásztoraival engesztelő szentmisét mutatott be lelki üdvéért.

A szentmisén Gyula atya testvére, az óbecsei Páduai Szent Antal plébánia plébánosa, Pósa László atya beszélt az elhunyt életútjáról. Elmondta, hogy tizennégy évesen építészi pályáról álmodott. Talán ezért is építkezett, alakított és alakíttatott át épületeket szolgálati helyein.

Pósa Gyula atya életét Istennek szentelte, ferences szerzetesként tevékenykedett a horvátországi Borovóban és Szabadkán. Később egyházmegyés papként szolgálta Bánát hívő népét Nagybecskereken, Tordán, Törzsudvarnokon, Beodrán, Padén, Szajánban, Tiszaszentmiklóson, Sándoregyházán és Tárcsón.

Nyugdíjasként a nagykikindai Misericordia Idősek Otthonában, majd testvére óbecsei plébániáján élt.

László atya kiemelte, hogy Gyula atya a nála töltött idő alatt mind inkább az elesettek szolgálata felé fordult, szívesen gyóntatott, misézett, imádkozta a Szentolvasót, és felfigyelt a nehéz anyagi helyzetben vagy lelki krízisben lévőkre, akiket lehetőségeihez mérten segített.

Pósa Gyula atya földi maradványait a nagybecskereki temető papi sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

HÍVEID ÉLETE, URUNK, MEGVÁLTOZIK, DE MEG NEM SZŰNIK!

Nyugodjon békében!