Családi nap Vresecen

csaladokversec4

Családi napot tartottunk október 5-én a verseci Szent Gellért templomban Palatinus Alen atya kezdeményezésére.

Az elképzelés szerint ez a nap a hívek számára a lelki feltöltődést és megerősítést jelentette. Vendégként Aleksandar Kovačević , a belgrádi Krisztus Király templom plébánosa és a püspökség általános helynöke előadást tartott «Krisztus és a család » címmel. Többek között elhangzott, hogy a család a hit első iskolája, a szülők, a gyermekek és az Isten szentháromságot alkotnak. A gyermekeknek látniuk kell a szülőktől, hogyan kell imátkozni, gyónni és áldozni, akkor ők is elsajátítják az olyan életmódot. Az egyén és a család életében is fontos a szentírás olvasása, követése. « A plébánia az ott élő hívők családja, a plébános pedig a családfő » – mondotta Kovačević atya.

Az egybegyűlteknek a muzslyai Szarvák házaspár, Cecília és László tett tanúságtételt. Életútjukra igazán jellemző a mondás : Isten útjai kifürkészhetetlenek. Előadásukból leszűrhető, nem a nagy dolgok elvégzése a tökéletesség, hanem Isten akaratának teljesítése. Mindannyian azon az úton kell, hogy haladjunk, amelyet Isten nagy szeretetében nekünk választott.

A találkozó délutáni része a felnőtteknek társalgással és műhelymunkával telt el, a geyermekek számára pedig játszóházat szerveztek.

A családi nap szentmisével ért véget. Az egymás iránt érzett szeretet, a közösség lelki egysége töltötte el azon a napon a plébániát, amelyen teljesen átérezhettük a « Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. » parancsolatot.