Búcsú Törökbecsén

bucsutbecse17

Tizenegy lelkipásztor misézett együtt ft. Sáfrány Dávid temerini káplánnal, az ünnepi szentmise főcelebránsával az Assisi Szent Klára templomban Törökbecsén, augusztus 11-én.

Sáfárny Dávid atya a homíliájában kiemelte Assisi Szent Klára hitét az Eucharisztiában. Megosztotta személyes élményeit is Assisiben tett látogatásáról, amikor megnézte azt a kolostori szobát, ahol Szent Klára lakott.

Dávid atya felhívta a hívek figyelmét az oltárképre is, ahol Szent Klára a kezében tartja az Eucharisztiát és rá néz: Így kellene mi is, hogy bízzunk Jézusban, aki mindannyiunk Testvére és Ura egyben, aki a gondunkat viseli.

Jó volna ebben kitartani mindaddig, amíg élünk, kiüresedve a világ kihívásainak, odatéve Jézust a szívünkbe és bízni Őbenne!

Fotó: Micsik Béla