Búcsú Szentmihályon

bucsuszentmihaly4

Magyarszentmihályon az idén épp az ünnep napján, Szent Mihály arkangyal napján tartották a templombúcsút. A település is róla kapta a nevét, neki köszönhetik magmaradásukat napjainkig.

Az ünnepi szentmisét Janez Jelen szalézi szerzetes és Pastyik Róbert nagybecskereki plébános, aki a Szentmihályi hívek lelki gondozását is ellátja, mutatta be.

A prédikációban különösen Mihály arkangyal szerepét emelték ki a katolikus keresztények védelmezésében a történelem során és lelkünk óvásában a kísértések ellen.

A szentmise után a helybeli Kovács család vendégelte meg az atyákat.

A szentmihályi búcsúra a tervezett munkálatok egy részét sikerült befejezni – tetőcsere és tatarozás – amelyet a Kirche in Not segélyszervezet támogatásával valósítottak meg.