Búcsú Szajánban

szajanbucsu7

A szajáni Szent István-templom búcsúján az egyházmegye általános helynöke, msgr. Fiser János atya volt a főcelebráns, homíliát Tapolcsányi Emánuel atya mondott. Velük együtt misézett a helyi Koncz Tibor esperesplébános, valamint Király Tibor atya, P. Sóti János SJ és Szemerédi Pál atya.

Az ünnepre alkalmi műsorral készültünk, a gyerekekkel énekeltünk, szavaltunk és néhány fontos dolgot emeltünk ki István királyról, mint pl. azt, hogy ő Magyarország megalapítója, a magyar keresztény egyház megszervezője és a szajáni egyházközösség védőszentje is. Elmondtuk, hogy Szent István igazi példaképe kellene, hogy legyen az embereknek. Igazságos, erős hitű, sikeres király volt, de soha nem a saját erejére hagyatkozott csupán, hanem szüntelenül imádkozott és mindenben az Úr segítségét kérte. Országát a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta. István király erőt ad a mindennapi küzdelmeinkhez és ahhoz, hogy bízzunk egy szebb jövőben.

Az évszázadok viharai sokszor megtépázták és igazságtalanul büntették nemzetünket. Ezért fontos, hogy tegyünk a magyarságunkért, a fennmaradásunkért, az anyanyelvünkért, magyar a magyarért! Borsi Balázs elszavalta a Szózatot, de énekeltünk Szent Istvánt magasztaló dalt is és a magyar turulmadárról is, valamint arról, hogy jó magyarnak lenni.

A faluban egész héten készültünk az ünnepre, munkaakció is volt. Rendbe tettük a plébániát, az udvart, utcát, templomot. A szentmise után pedig szép ebéddel láttuk vendégül a plébánosokat, a tanácstagokat és a kántorunkat is.