A Vajdasági Magyar Kórusok Találkozója

korusoktalalkozoja16

A Vajdasági Magyar Kórusok Találkozójának a nagybecskereki székesegyház adott otthont október 13-án.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Vajdasági Magyar Kórusok Találkozóját – a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű regionális rendezvényét – első ízben 2000-ben rendezte meg első ízben Nagybecskereken, majd a X. Kóruspódium is ide tért vissza.

A résztvevőket Sutus Áron, a VMMSZ elnöke köszöntötte, Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője levelét a műsorvezető, Jenovay Lajos olvasta fel.

Pastyik Róbert székesegyházi plébános köszöntőjében a tiszta hangokra és harmóniákra és az evangélium továbbadására buzdította a jelenlévőket: „Szükség van tiszta hangokra! Jól és szépen hangzó harmóniákra. Ezen a rendezvényen erről, az Úristentől kapott tiszta hangokról és harmóniákról tesz tanúságot a jelenlévők éneke. Ezért kedves kórustagok, hirdessétek bátran az evangéliumot: szóval, énekkel, de főleg hitből fakadó cselekedetekkel napjaink hang- és zűrzavarában, néha disszonáns világában!”

A találkozó nem titkolt célja a kóruszene, neves karnagyaink és aktuális munkájuk bemutatása, a zenéhez fűződő alázat megmutatásán túl a vajdasági magyar zeneszerzők műveinek minél szélesebb körben való ismertetése, azok beiktatása kórusaink műsorrendjébe.

A találkozó résztvevői – a házigazda Emmanuel Kamarakórus (karnagy: Dutina Vilma); Kúláról a Bartók Béla vegyes kórus, a Bartók Béla kamarakórus és a Cantilena női kórus (karnagy: Vendel Gyöngyi); Zentáról a Musica Sacra (karnagy: Edelényi Magdolna); Temerinből az Őszi rózsa vegyes kórus és a Juventus énekkar (karnagy: Csernyák Zsuzsanna); Adáról a Musica Humana Kamarakórus (karnagy: Bács Annamária); Újvidékről a Kapisztrán ferences ifjúsági kórus (karnagy: Beszédes Margit); Magyarkanizsáról a Cantilena Kamarakórus (karnagy: Tolnay Ilona); Óbecséről a Schola Cantorum (karnagy: Stefaniga Ottilia) – a Himnusz eléneklése után közösen adták elő a nyitó-, megszentelő éneket. Liszt Ferenc Ave Mariáját Konrád Emma vezényelte. A záróéneket, Petrovics Emil Játszik a szél kórusművét, Dutina Vilma irányításával adta elő a kórusok egyesített kara.