A hegyi kápolna búcsúja Versecen

versecbucsu0

Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén hagyományosan imára hívott a Nagybecskereki Egyházmegye legrégebbi zarándokhelyének, a kis hegyi kápolnának a harangja, amelyet már az első törökök elleni háború előtt (1738) is zarándokhelyként tartották számon. Dél-Bánát legnépszerűbb búcsújáró helyén valaha kétnapos zarándoklatra várták a híveket, de  az egykor kétnapos búcsú huzamosabb ideje egynaposra zsugorodott, amelynek évek óta változatlan a programja, s a zarándokok egy része is hosszú évtizedek óta minden év szeptember 14-én lelkiekben Versecen töltekezik.

A zarándokokat Erős Mihály esperes-plébános a kápolna bal oldalán kívülről lévő szószékről köszöntötte és áldotta meg a zarándokokat, hogy imájukat a Jóisten meghallgassa, kéréseit teljesítse és lelkileg megújulva, megkönnyebbülve térhessenek haza.

Az egyházmegye hívei itt ismerhették meg Sima Milan atyát, aki a szomszédos Temesvári Egyházmegye papja, s egy évig a Nagybecskereki Egyházmegyében Koncz Tibor esperes-plébános mellett teljesít szolgálatot Nagykikindán. Ő volt a tíz órakor kezdődő horvát nyelvű szentmise szónoka, majd az egy órával később kezdődő horvát nyelvű keresztutat is ő vezette Halmai János atyával.

A magyar anyanyelvű hívek először a keresztutat járták végig Mellár József törökbecsei esperes-plébánossal, msgr. Gyuris László nagybecskereki plébánossal és Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzóval. A tizenegy órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisét Tapolcsányi Emánuel tordai plébániai kormányzó mutatta be a már említett lelkipásztorokkal együtt.

A hagyományokhoz híven a búcsú a patinás, katedrális méretű Szent Gellért-templomban folytatódott cseh nyelvű szentmisével, amelyet msgr. Bogdán József fehértemplomi (Bela Crkva) plébános mutatott be. Ezt a kétnyelvű – magyar és horvát – szentségimádás követte msgr.Fiser János padéi plébánossal, majd Rózsafüzér imádsággal folytatódott Mellár József és Gyuris László atyák imádkoztak együtt a hívekkel. Az ünnepi szentmisén, amelynek főcelebránsa Dr. Német László SVD püspök volt, részt vett a szomszédos Temesvári Egyházmegye főpásztora, msgr. Martin Roos is.

A mai búcsú előkészület az Irgalmasság évére
– mondta a nagybecskereki püspök, aki rámutatott arra is, hogy a megélhetés egyre nehezebb, ami érezhető a keresztények között is. Nagy az elvándorlás, hasonlóan a választott néphez. Nem a szegények mennek el, nekik nincs erre lehetőségük. Inkább azok próbálnak másutt új életet kezdeni, akiknek van kezdőtőkéje.

A kereszt töve és eredeti gondolata a szenvedés, a kizárás, a kirekesztettség. A kereszt a város széléről életünk központjává válik. Mennyire más ez, mint a rézkereszt?! A kivetettség, kizárás mellett egy férfitorzót látunk a kereszten, aki lemondott saját istenségéről és közénk jött. A kereszten halt meg, s így jött létre számunkra az örök élet lehetősége. Ha benne hiszünk, vele, a keresztjével jutunk be a mennyországba. Merjünk bátran, de alázattal tekinteni a keresztre. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az irgalmasság víz és vér képében folyik ki Jézus oldalából
– mondta homíliájában a püspök atya.