2021 MÁJUS


Egyházmegyei zsinattal kapcsolatos információk

Egyházmegyei zsinatunk bezárása 2021. május 28-30. lesz. Ezen az eseményen minden papnak és szavazati joggal rendelkező tagnak kötelező a részvétel. Péntek délutántól vasárnap délutánig egyházmegyénk területén sehol sem lesz szentmise, mivel papjaink nem tartózkodnak otthon.

A pénteki nyitó szentmisét az egyházmegye Facebook-oldalán közvetítjük, s ajánljuk híveinknek, hogy ily módon vegyenek részt a szentmisén.

A zsinat záró szentmiséje vasárnap 11 órakor kezdődik, amelyet a Vajdasági RTV élőben közvetít, híveink ily módon is kapcsolódjanak be ebbe a jeles eseménybe, s így tegyenek eleget a vasárnapi szentmisén való részvételnek. Kivételt képezzenek azok a plébániák, ahol búcsú van, illetve, ahol ekkor tartják az elsőáldozást, ott vasárnap délután legyen a szentmise.

A járványügyi előírások miatt a zsinat záró szentmiséjére a zsinati animátorok ne jöjjenek, számukra Szent Gellért ünnepén szervezünk találkozót.

Hogy ne maradjanak kérdéseink, mindazok, akik a zsinaton szavazati joggal rendelkeznek a következők:

SZAVAZATI JOGGAL RENDELKEZŐ ZSINATI TAGOK

1. Filó Levente – (Egyházi) sajtó/média bizottság
2. Ft. Bővíz László – Sajátságos csoportok bizottság, Egyházi javak és struktúrák bizottság
3. Ft. Csipak Csaba – Anyanyelvi pasztoráció bizottság
4. Ft. Elias Ohoiledwarin SVD – Gyermek és ifjúság bizottság
5. Ft. Erős Mihály – Világiak bizottság
6. Ft. Fehér Roland
7. Ft. Gherghel Mihai
8. Ft. Hajdu Sándor – Család bizottság
9. Ft. Halmai János
10. Ft. Jelen Janez SDB – Sajátságos csoportok bizottság
11. Ft. Kalapiš Stojan SDB – Gyermek és ifjúság bizottság
12. Ft. Koncz Tibor
13. Ft. Masa Tamás – Ökumenizmus bizottság
14. Ft. Mellár József – Papok és szerzetesek bizottság
15. Ft. Palatinus Alen
16. Ft. Pethő László
17. Ft. Sóti János SJ – Papok és szerzetesek bizottság
18. Ft. Szemerédi Pál – Papok és szerzetesek bizottság
19. Ft. Tapolcsányi Emánuel – Gyermek és ifjúság bizottság
20. Ft. Tratnjek Stanko SDB
21. Ft. Velencei Tamás
22. Gabona Ferenc – (Egyházi) sajtó/média bizottság
23. Gasenberger Josip – Ökumenizmus bizottság
24. Gerdof Zsolti – Egyházi javak és struktúrák bizottság
25. Halmai Ágnes – Család bizottság
26. Halmai Tibor – Család bizottság
27. Kátity Enikő – Gyermek és ifjúság bizottság
28. Kovács Szöszill – (Egyházi) sajtó/média bizottság
29. Lébhaft Mária – Egyházi javak és struktúrák bizottság
30. Lőrincz József – Egyházi javak és struktúrák bizottság
31. Mergel Dalibor – Anyanyelvi pasztoráció bizottság
32. Mészáros Attila – Gyermek és ifjúság bizottság
33. Mészáros Dóri – Világiak bizottság
34. Mészáros István – Család bizottság
35. Micsik Béla – Ökumenizmus bizottság
36. Milićević Márta – Anyanyelvi pasztoráció bizottság
37. Molnár Rózsa – Világiak bizottság
38. Mons. Bogdán József – Anyanyelvi pasztoráció bizottság
39. Mons. Gyuris László – Világiak bizottság
40. Mons. Pastyik Róbert – Ökumenizmus bizottság
41. Mons. Tietze Jenő
42. Nagy Erzsébet – (Egyházi) sajtó/média bizottság
43. Savanović Erzsébet – Anyanyelvi pasztoráció bizottság
44. Somorai Aranka – Sajátságos csoportok bizottság
45. Szabó M. Cecília SSND – Papok és szerzetesek bizottság
46. Szatmári Mihály – (Egyházi) sajtó/média bizottság
47. Oros József – Világiak bizottság


Kinevezések

Köszönetet mondok mons. Pastyik Róbert általános helynöknek, a Szabadkai Egyházmegye lelkipásztorának, – aki 2015 óta szolgálja egyházmegyénk hívő népét – áldozatos munkájáért. Főpásztora visszakérte őt a Szabadkai Egyházmegyébe, ezért 2021. június 13-tól felmentem egyházmegyénkben betöltött minden hivatalától.

2021. június 13-tól kinevezem ft. Masa Tamást nagybecskereki plébánosnak, eddigi feladatai megtartásával. A fenti dátumtól Nagybecskereken fog lakni.

2021. július 1-jétől ft. Koncz Tibor esperesplébánost felmentem a nagykikindai és a kisoroszi plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori gondozása alól. Az adott dátummal kinevezem a padéi, tiszaszentmiklósi, hódegyházi és szajáni plébániák plébánosává is.

2021. július 1-től a nagykikindai plébánia és a kisoroszi plébánia a fíliákkal együtt szabad. Aki szeretne pályázni, a zsinati napok végéig megteheti.

A márciusi Közleményekben ismertettem a tanácsosok névsorát. Időközben változásokra került sor, ezért jelen körlevelemben ismertetem a 2021. július 1-től kinevezett konzultorok végleges névsorát:

Az általános helynök
Bővíz László irodaigazgató
Csipak Csaba
Kalapiš Stojan SDB
Szemerédi Pál

2021. július 1-től új gazdasági tanácsot nevezek ki:

Elnök a megyéspüspök.
Tagok: Gerdof Zsolti, Lébhaft Mária, ft. Ghergel Mihai, ft. Bővíz László és ft. Palatinus Alen


Taxatórium

Illetékek 2021. július 1-jétől

Csendes szentmise: 1.000,00 dinár.

Énekes szentmise: 1.500,00 dinár.
(1.100,00 dinár a miséző papé, a kántornak és a sekrestyésnek 200-200 dinár.)

Gergely misesorozat (30 egymást követő szentmise): 36.000,00 dinár.

Zártkörű esküvő: 2.000,00 dinár.
(1.600,00 dinár az eskető papé, a sekrestyésé 400,00 dinár.)

Ünnepélyes esküvő: 4.000,00 dinár.
(2.700,00 dinár az eskető papé; 400,00 – 400,00 dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztárnak 500,00 dinár. Útiköltség címén a kilométerpénz szabály szerint vehető fel)

Temetés: 4.000,00 dinár.
(2.700,00 a temetést végzőé; 400,00 – 400,00 dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztár 500,00 dinár. Ha azonban a temetés nem a temetőkápolnából történik, akkor még 500,00 dinár kérhető, amelyet a kántor és a pap feleznek.)

Harangozás: 500,00 dinár.
(250,00 dinár a harangozónak, a többi a plébániapénztárba.)

Plébániai dokumentumok kiadása egyházi célra: 500,00 dinár/okirat

Plébániai dokumentumok kiadása nem egyházi célra: 800,00 dinár/okirat

Plébániai dokumentumok családfa kutatási célra: 10 EUR/okirat

(Az okiratok díjának elosztása a következőképpen történik: 50% a kiállítót illeti, 50% pedig azt az intézményt (plébániai vagy püspökségi hivatal) ahol a kiállításhoz használt anyakönyv található.)

Püspöki hatósághoz intézett kérvények továbbra is díjmentesek!
(Felvétel a katolikus egyházba, felnőtt bérmálkozás, házasság gyökerében való orvoslása, felmentés valláskülönbség akadálya alól, engedély vegyesvallás esetére.)

Perilleték – házasság érvénytelenségének megállapítása/első fok: 10.000,00 dinár.
(Az illetéket a házassági per végén, miután az ítéletet kézhez kapták, kell kifizetni.)

A meghatározott illetékektől többet kérni szigorúan tilos! Azonban, ha az illetékes lelkipásztor úgy látja jónak, bizonyos esetekben részben (lemond az illetékből neki járó részről) vagy teljesen is elengedheti az illetéket.


+ László SVD