Ünnepelt Versec – Templombúcsú a Szent Kereszt-kápolnánál

Búcsúra és egy rendhagyó kiállításra várta Versec a zarándokokat szeptember 14-én. Bánát legrégebbi búcsújáró helyén, a hegyi kápolnánál ünnepelték a Szent Kereszt búcsút. Az esti ünnepi szentmisét megelőzően nyitották meg a városban vértanúhalált halt bencés szerzetes, Adalbert von Neipperg életútját bemutató kiállítást.

A hegyi kápolnához érkező zarándokokat Erős Mihály helyi plébános fogadta és áldotta meg. A hagyományt követve délelőtt tíz órakor horvát nyelvű szentmisével kezdődött a lelki program, egy órával később magyar nyelvű misére hívogatott a harang. Miközben a horvát hívek szentmisén voltak, a magyarok végigjárták a keresztutat, egy órával később a hívek helyszínt váltottak.

Az idei évben a hegyi kápolnában az ünnepi szentmisét msgr. Fiser János pancsovai plébános mutatta be. Homíliájában beszélt a keresztről, mint szimbólumról, Jézus keresztjéről, s a mindennapjainkban viselt és vállalt keresztről.

Rendhagyó kiállítás a Szent Gellért-templomban

A délutáni program a Szent Gellért-templomban Csipak Csaba irodaigazgató, székelykevei plébániai kormányzó által a cseh anyanyelvű híveknek bemutatott szentmisével kezdődött, majd a Király Tibor kisoroszi plébános vezette kétnyelvű szentségimádással folytatódott.

Az ünnepi szentmisét Adalbert von Neipperg apát életútját bemutató kiállítás előzte meg, amelyet Franziskus Heereman OSB apát nyitott meg. Szavait magyarul msgr. Gyuris László székesegyházi plébános, míg szerb nyelven segédlelkésze, Draghia Novita tolmácsolta.

A kiállítás egyik megálmodója és szervezője, Maria Theresia von Fürstenberg, aki a neuburgi bencés apátság közelében lakik és Adalbert von Neipperg életútjának kutatója, egy ereklyével – a vértanú apát koporsójának egy darabkájával – ajándékozta meg a verseci templomot. Erős Mihály plébános meghatottan tett ígéretet, miszerint Adalbert apát örökségét és emlékét élteti és ápolja híveivel együtt.

Az ünnepi szentmisét msgr. Martin Roos temesvári püspök mutatta be a jelenlévő lelkipásztorokkal, homíliát Franziskus Heereman OSB apát mondott, amelynek középpontjában Adalbert apát életpéldája és lelkisége állt.