Örömünnep egy folyamatosan fejlődő közösségben

Óborcsa a Nagybecskereki Egyházmegye egyik leggyorsabban fejlődő közössége. Pastyik Róbert atya, a közösség lelkipásztora aktív pasztorális tevékenységének eredményeképpen a templombúcsú napján – Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén – Dr. Német László SVD püspök zsúfolásig telt templomban mutatott be szentmisét. Az ünnepi szentmise keretében két fiatalnak osztotta ki a bérmálás szentségét és négyen járultak először az Úr asztalához.