Sadnja drveća u Padeju i Ostojićevu

Polaznici vjeronauke koji će ove godine biti krizmani, sadili su u subotu, 23. februara,  mlado drveće oko župnog ureda u Padeju. Posadili su desetak bagrema na unapred iskopana mesta ispred župnog ureda, a u dvorištu 20 bresta. Pet mladica je preostalo, i to su posadili na groblju. Mladi su za rad nagrađeni krofnama od Kolping porodice.