Radna akcija u Neuzini

Desetak vrednih i ornih žitelja sakupilo se 16. februara u Neuzini da bi uredili dvorište župe. Pre svega, trebalo je izvaditi i odneti sasušeno staro drveće i granje. Lepo vreme je doprinelo da je posao obavljen veoma uspešno. Slične radne akcije planiraju se i u narednom periodu.

Svi bi voleli da prostor oko crkve i dvorište župnog ureda bude lep i uređen.