Duhovni dan svećenika Zrenjaninske Biskupije

U sredu 17. oktobra svećenici Zrenjaninske Biskupije okupili su se u Zrenjaninu u Biskupijskom domu na duhovni dan.

Tema razmatranja bio je: djelovanje Božje milosti u životu Crkve. Predavač je bio Danku Balázs, svećenik Satmarske (Rumunija) Biskupije. Vlč Danku je svećenicima rekao mnogo dubokih misli o Božjoj milosti. Bitno je da mi ljudi primetimo djelovanje Božje milosti u svetu i u sbvom životu. Također je važno da dopustimo milosti, koji je dar Božji, i koji nas čini sposobnim za djelotvornu ljubav , da nas povede i vodi. Predavač je govorio još i o stvarima na koje trebamo obratiti pažnju. Ima stvari u životu, koje usporavaju ili čak i onemogućuju delovanja Božje milosti.

Svećenici su na kraju dana, duhovno bogatiji otputovali u svoje župe.