Svetski dan siromašnih – Zrenjaninska Biskupija

Svetski dan siromašnih

U Banatskoj Topoli, Novom Bečeju i Novom Miloševu

foto: Micsik Béla

Srpski Itebej

foto: Simon Klaudia

U Skorenovcu

Foto: Szatmári Mihály

Padej

Foto: Mészáros Attila

Jazovo

Foto: Tóth Elvira

U Mužlji

Foto: Süveg Emma

Sajan

szajan

Foto: Kátity Anna