Aktivnosti u kući Caritasa u Padeju

Kuća Caritas u Padeju je otvorena svakog ponedeljka za one koji žele da pomognu. Tokom jeseni i ove zime prikupljala se odeća i obuća, te kome je nešto od toga potrebno može se tu obratiti. Početkom januara je prikupljena i veća količina plastične ambalaže. U sabijanju plastičnih flaša su pomagali i stari i mladi – deca su skidala i odvajala poklopce.

Kuća Caritas u Padeju je počela sa radom oktobra 2019-te godine.