Badnje veče u crkvi Sv. Karlo Boromejski, Pančevo

U tiho i malo kišovito vreme, na Badnje veče 24. 12.2019. napunila se crkva Sv. Karlo Boromejski u Pančevu. Da bi polako božićno duhovno raspoloženje raslo u srcima ljudi koji su došli na „ponoćnu“ Svetu Misu, mladi iz Pančeva su darovali dva kratka nastupa.

Prvo je nastupio Zbor Devojaka KUD „Petefi Šandor“ iz Pančeva sa tri arhaične božićne pesme sa recitacijama.

Zatim je lepotu Božičnog praznika obogatio događaj o rođenju našeg Spasitelja Isusa Krista, koju su nam svojim igrokazom prikazali mladi ministranti naše župe. Kostimizirani u likove, Marija i Josip, uz pratnju Anđela koji ih bodre na njihovom putu iz Galileje, iz grada Nazareta na popis u Judeju u Davidov grad Betlehem, dočarali su nam događaj rođenja našeg Spasitelja. Neizostavni su i Pastiri koji su došli pokloniti se Božijem Sinu. Celu priču je pratio Anđeo narator podsečajući nas da Badnja noć nije samo lepa priča, već ispunjenje Božijeg obećanja da nam šalje Iskupitelja i daje čoveku svakog dana šansu da mu odgovori na poziv.

Skromna štalica treba da ohrabri i mlade roditelje da ne budu zabrinuti da neće moći pružiti dovoljno svom detetu zbog ovovremenskih poteškoća, jer je mudrost pružiti deci duhovne vrednosti, kao što je to Marija činila.