Zaziv Duha Svetoga i blagoslov đačkih torbi u Vršcu – Zrenjaninska Biskupija

Zaziv Duha Svetoga i blagoslov đačkih torbi u Vršcu

U crkvi svetog Gerharda je  13.10. proslavljena Misa zaziva Duha Svetoga za početak kako školske, tako i veronaučne godine.

Misa Veni Sancte  je počela  u 9.30, uglavnom na mađarskom jeziku, ali je prilagođena kako bi i deca razumela. Pored dece i mladih, ali i članova zajednice koji su svojim prisustvom na ovoj nedeljnoj Misi uveličali Euharistijsko slavlje, došli su i roditelji prisutne dece, kako bi im dali za primer ali i pokazali koliko je važno da cela porodica molitvom sudeluje u Misi, da je Euharistija izvor našeg kršćanskog života, i kao takva, izvor ljubavi među članovima zajednice, ali pre svega porodice, jer je porodica ta prva škola molitve u kojoj se dete uči veri i odnosu prema bližnjima, što je spomenuto i u propovedi.

Propoved, koja je bila iz dva dela – na mađarskom jeziku kao homilija, a na srpskom kao obraćenje deci i mladima, mogla je objasniti svakome šta je njegovo poslanje i kao odraslog čoveka i deteta.

Velečasni je kroz zanimljivu priču objasnio deci, a i nama starijima, kako neki mali činovi ljubavi mogu postati divne žrtve. Tako bi i naše učenje trebali da prikažemo Bogu, da poštujemo roditelje, pre svega, i sve žrtve koje su oni učinili zbog nas, a potom i učitelje, nastavnike … Ono što je ipak iznad svega  je ljubav prema Bogu- našem Nebeskom Ocu i prema Našoj Nebeskoj Majci Mariji, jer svaka prikazana žrtva i prošnja prikazana Bogu i položena u ruke Bogorodice, doneće obilat plod i radost srcu.

Za vreme Mise, koju je slavio vlč. Alen Palantinuš, dakle, posle obnove krsnih obećanja , usledio je i blagoslov đačkih torbi i zaziv Duha Svetoga da nam i kroz ovu školsku godinu pomogne da se saberemo, da izlivene darove iskoristimo u službi Boga i Njemu na slavu, sve naučeno upamtimo, ali i da gledamo na učenje drugim očima- da ga prikažemo i kao žrtvu, moleći Gospodina da ga sjedini sa naporom svih kojih se trude i sa svojom mukom na križu kako bi ono dalo obilat rod.

Veni Sancte Spiritus, et emitte caelitus,lucis tuae radium…