Obnovljen krst u spomen palim vojnicima u Prvom svetskom ratu

Na inicijativu Magistrata Viteškog reda Sveti Georgije, a pripremajući se za Euharistijski Kongres, do 20. septembra 2020. godine, u svakom prioratu u Karpatskoj niziji će obnoviti po jedan krst. U Banatskom Prioratu su odlučili da to bude krst i postament na zrenjaninskom rimokatoličkom groblju, postavljen u spomen palih boraca u Prvom svetskom ratu. Obnovljeno obeležje osvetio je 12. oktobra mons. Tietze Jenő, apostolski protonotar, župnik u penziji, u prisustvu Pastyik Róbert –a, novog zrenjaninskog župnika i oca Elias Ohoiledwarin SVD.

Mnogi su doprineli obnavljanju krsta, civili i pripadnici Viteškog reda. Događaju su prisustvovali vitezovi Banatskog Priorata: Konrád Emma prior, Balázs József, Halmai Tibor, Micsik Béla, Rontó Márta, Dulka Andor i Martinek Imre. Dulka Andor je održao prigodan govor, a na kraju su se svi zajedno pomolili na mađarskom, nemačkom i hrvatskom jeziku, u spomen mnogonacionalnih žrtava Velikog rata.