Vlast kao služba

Vlast kao služba je bila tema prvog dela svešteničkog sastanka koja je održana 16. oktobra u Zrenjaninskoj Biskupiji. Mons. Janoš Fišer, generalni vikar i vlč. Čaba Čipak su prisutnim sveštenicima govorili o konferenciji koja je nedavno održana u Zagrebu. Bitno je znati da vlast koju određeni ljudi poseduju, tako i unutar Crkve, uvek treba biti usmerena na službu zajednice. Zloupotreba vlasti prouzrokuje teške rani i čini mnogo štete. Jako je važno, da svi koji poseduju vlast, mudro i u duhu Evanđelja koriste za dobro cele zajednice. Jako je potrebno, da se crkveni službenici, ne samo sveštenici, nego i svi koji pomažu u raznim oblastima crkvenog delovanja, neprestano odgajaju u sebi duh Evanđelja. Vlast uvek mora biti usmerena ka spasenju ljudi.

U drugom delu susreta vlč. Tibor Konc, dekan, kikindski župnik je govorio o važnosti čistoće liturgijskih predmeta. Liturgija izdiže čoveka iz sveta i sjedinjuje sa Bogom. Potrebno je dakle da sve stvari, koje se koriste tokom bogosluženja, budu prikladne, pristojne, lepo održavane i čiste. Lepa liturgija podiže dušu i daje nam predokus nebeske Liturgije.

Susret se završio sa zajedničkim ručkom i spontanim razgovorom.