„Velünk az Úr, s az ősök szelleme…”

Nagyboldogasszony, illetve Szent István Király ünnepét emberemlékezet óta megkülönböztetett tisztelet övezi. A Bánság azon, magyar ajkú katolikusok által lakott településein is, ahová ilyentájt (még) nem divat hírlapírók hadát kiküldeni, akik egymást túllicitálva vinnék hírét az eseménynek. Nevezetesen, hogy az ünnep, ha csak egy órácskára is, de ezúttal is sikeresen egybegyűjtötte az adott település(rész) lakóit. Egymás közelségében ünnepelni, lelkileg feltöltődni.

A torontálvásárhelyi katolikus egyházközség augusztus 15-i templombúcsújának szentmiséjét ft. Erős Mihály verseci esperes celebrálta paptestvéreivel msgr. Fiser János pancsovai és ft. Csipak Csaba székelykevei plébánossal, illetve ft. Halmai János ugyancsak székelykevei segédlelkésszel. A hagyományokhoz híven ezúttal sem maradt el az új lisztből sütött kenyér megáldása. Ugyanakkor egy keresztszentelésre is sor került, amit a templomkertben állíttatott fel napokkal korábban a debellácsi katolikus egyházközség vezetősége Isten dicsőségére. A részletekről id. Szilágyi Géza, a helyi katolikus egyházközségének elnöke nyilatkozott:

Régi személyes álmom teljesedett be e kereszt felállításával, amely úgy hiszem, nemcsak templomunk udvarának, de tulajdonképpen falunk éke is lesz egyben. Közösségünk kicsiny hajlékát egyébként folyamatosan építjük és szépítjük. Nemrégiben fejeztük be a templomudvar végében elképzelt és megépített melléképület vakolását és meszelését, továbbá belterének, illetve a hozzá tartozó terasz lebetonozását. Természetesen lelkes csapatmunkával, amiért külön köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki szaktudásával, kétkezi munkájával, vagy bármiképpen szinte az első hívó szóra megjelent.

Törökbecsén, az Aracs városrész katolikus hívőközössége ünnepelte meg augusztus 20-án az államalapító nagy királyunk tiszteletére emeltetett templom búcsúját. Ünnepi szentmisével, melynek celebrálását msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius végezte paptestvéreivel, msgr. Mellár József általános helynökkel, msgr. Fiser János pancsovai plébánossal, illetve Janez Jelen SDB muzslyai szaleziánus atyával. Az új kenyér megáldását megelőzően került sor Micsik Béla helybéli kántor és hitoktató lektorrá való felavatására. Átszőve mindezt az örök-érvényű szentistváni intelemmel: tiszteld a másét, de a magadét becsüld meg és szeresd!