Elköszöntek Emánuel atyától Kisoroszon

Augusztus 25-én a kisoroszi hívőközösség elköszönt ft. Tapolcsányi Emánueltől, aki ezentúl Nagybecskereken és Tordán látja el lelkipásztori teendőit.

Emánuel atya pappá szentelése után Nagykikindán és Kisoroszon közel két évig végezte hivatását Koncz Tibor esperes mellett.

Kabók Imre polgármester külön is megköszönte a fiatal lelkipásztor eddigi szolgálatát.