Sinodski susret svećenika – Zrenjaninska Biskupija

Sinodski susret svećenika

Sinodski susret svećenika, održan 14. Oktobra, bio je ujedno i dan svećenika Zrenjaninske Biskupije. Skup je održan u katedrali uz primenu svih preventivnih mera u skladu sa epidemiološkim merama.

Biskup, dr Ladislav Nemet SVD je naglasio da je i crkva u obavezi da primenjuje sve zaštitne mere koje država donese radi sprečavanja širenja epidemije, u crkvama se mora držati propisana distanca, obavezne su zaštitne maske. Nošenje maski je obavezno i u župskim uredima, kao i dezinfekcija ruku. Država je odgovorna za celo društvao, a crkva unutar toga za svoje vjernike. Čuvajmo svoje zdravlje, čuvajmo zdravlje onih o kojima smo u obavezi da brinemo! – naglasio je glavni pastir koji je skrenuo pažnju i na to da se programi u župama mogu i online organizovati u formi ZOOM- konferencije. Vjeronauka u župama se organizuje po principima rada u školama uz kreativnost svečenika i učitelja vjeronauke.

Rad sinode se nastavlja. Na ovom susretu su svećenici dobili i najnoviji broj Sinodskog Vesnika sa poslednjim radnim dokumentom čija je tema crkvena dobra i struktura. Ovaj dokument grupe u župama mogu razmotriti do 1. decembra. Završnica sinode planira se od 28. do 30. maja 2021. godine. Sinodski animatori svake nedelje će dobijati po jedan deo iz serije predavanja pastoralnog sociološkog istraživanja profesora DDr. Andrása Máté-Tótha, jer je važno znati odnos između ljudi i katoličke crkve ovde u Vojvodini i unutar toga u Zrenjaninskoj Biskupiji.

Na ovom skupu bilo je reči i o poboljšanju efikasnosti administrativnog rada i rešavanja ekonomskih pitanja u župi.