Proštenje u Mužlji

U Mužlji je 12. i 13. septembra/rujna održana seoska slava i crkveno proštenje povodom blagdana Imena Marijina. Na svetoj misi u subotu je propovijedao župnik župe Sv. Đorđa u Subotici István Palatinus, dok je u nedjelju vodio misu i propovijedao župni upravitelj župe Sniježne Gospe u Padeju Tibor Király.

Susret svećenika i Božjeg naroda

U subotu– na sam praznik Imena Marijina – je bio bratski susret svećenika, redovnika i Božjeg naroda. Za teške prilike zbog koronavirusa – bio je prisutan poprilično lijepi broj vjernika, skauta i svećenika. Svetu misu je vodio i propovijedano župnik župe Sv. Đorđa u Subotici István Palatinus. Pored župničkih zadaća predaje na Katehetskoj visokoj Bogosloviji, kao vjeroučitelj u srednjoj školi, i ujedno vrši različite dužnosti u biskupijskim odborima. Od 2011. godine je ravnatelj Radija Marija u Srbiji na mađarskom jeziku. Sumisili su protonotar Jenő Tietze, Emanuel Topolcsányi, Pál Szemerédi, Tibor Király, verbit Elias Ohoiledwarin, salezijanci Stojan Kalapiš, Janez Jelen uz asistenciju stalnog đakona Zoltána Sándora, a ispovijedali Stanko Tratnjek i Mihály Erős.

Marija je naša Posrednica kod Boga

Propovijednik je govorio o Mariji – vjeran svom mladomisničkom geslu: »Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa.« (2 Kor 4,5) Zbog toga je značajno djelovanje Radia Marija, koji utire onaj put, u kojem će biti naglašena prava ljepota kršćanske duhovnosti. Središte naše pobožnosti jeste ljubav prema Isusu Kristu, koji je izvor svake milosti. Marija je od svih ljudi u najvišem stupnju ispunjavala Božju volju, ljubila iz sveg srca svog i Božjeg sina Isusa Krista, kao i bližnjega svoga: zato nam je Marija ne samo uzor svake kreposti, nego nas svojim zagovorom vodi ka kreposnom životu. „De Maria numquam satis!“ – su govorili nekada. O Mariji nikada dovoljno ne govorimo – ali uvijek pokazujući na Isusa, koji je izvor svake milosti i prave ljubavi: sva Marijina ljepota je dar Božji. Kada mi kažemo: „Marija!“ ona odvrati: „Isus!“ Zato svaka prava marijanska pobožnost vodi Isusu Kristu i učvršćuje nas u ljubavi, poniznosti i dobrotvornosti. Mi smo Marijin narod. Sveti Stjepan kralj nas je stavio pod zaštitu Marijinu. Ali prvi, koji je sve ljude stavio pod njezinu zaštitu, je bio sam Isus Krist. Zato je naša dužnost – tako svećenika, skauta i ostalih vjernika, da usmjeravamo ljude ka pravoj pobožnosti do Marije – Bogorodice. Tada neće biti naša prva briga odlazak u inostranstvo i skupljanje eura, nego ćemo znati u skromnosti ovdje služiti Bogu i bližnjemu. Gdje je poniznost, skromnost i dobrota, tamo je i prava sreća, koju nam jamči život u Bogu – poput Marijina. Ako budemo tako radili, tada će Bog i preko nas činiti divna djela svoga milosrđa, kao što ih je činio preko ruku svoje i naše Majke Marije, koja je i Pomoćnica kršćana – naročito u današnje vrijeme svezaraze koronavirusa, koji prouzrokuje među ljudima strah i nesigurnost. Poput nje stavimo i mi svoju sudbinu u Božje ruke, kao što je to ona činila dijelima a i riječima: „Evo službenice Gospodnje – neka mi bude po riječi tvojoj.“ Ovim i sličnim mislima je govornik poticao sve nas na pravu pobožnost.

Različite duhovnosti i zajednice – veliko bogatstvo Crkve i naroda

Svetoj misi su prisustvovali i predstavnici mjesne zajednice i civilnih organizacija. Poslije svete mise održna je svečana sednica Saveta Mesne zajednice kojoj je uz ostale prisustvovao i predstavnik katoličke Crkve. Posebno je bila naglašena dobra suradnja između Crkve i mjesne zajednice, te pohvaljen dobrovoljni rad vjernika i drugih zajednica, što pomaže ljepšem izgledu cijeloga kraja. Ove godine je bilo sve skromnije – pa i tradicionalna izložba je bila u manjem opsegu vani, pred KUD-om. Znameniti mužljanski buč, koji obično zauzme sve ulice u središtu, je bio ograničen na park u blizini nogometnog igrališta – sve zbog mjera protiv širenja zaraze.

Ovog istog vikenda su bili naši gosti ne samo banatski svećenici, nego i fokolari (ognjištari), koji deluju u Srbiji. Njih još posebno odlikuje marijanska pobožnost; ne bez razloga zovu svoj pokret „Djelo Marijino“. Također vojvođanski skauti (gorani) su imali svoj susret. Poslije svete mise svi su bili gosti internata „Emaus“: tako smo nahranili i dušu i tijelo.

Dao Bog još dosta takvih ugodnih susreta – ali bez tajanstvenog, podmuklog i opasnog koronavirusa.