Proslava Svetog Ivana Nepomuka u katedrali

Nepomuki Szent János ünnepén, a nagybecskereki székesegyház búcsújának napján, a helyi Emmanuel kamarakórus Konrád Emma vezetésével és az aradáci szlovák evangélikus kórus Mihal Labat irányításával adott koncertet. Az ünnepi műsor keretében az egyházmegye főpásztora megáldotta a felújított Isteni Irgalmasság kápolnát.

Az ünnepi szentmisét DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök mutatta be oltártestvéreivel, MSGR. MELLÁR JÓZSEF általános helynökkel, MSGR. GYURIS LÁSZLÓ székesegyházi plébánossal és elődjével, MSGR. TIETZE JENŐ apostoli protonotáriussal, a muzslyai GOLOB FELIKS SDB atyával és VARGA ZOLTÁN SDB atyával, HALMAI JÁNOS székelykevei káplánnal, valamint NOVITA DRAGHIA nagybecskereki káplánnal.

A püspök atya homíliájában a gyónási titok vértanúja, Nepomuki Szent János életéről és Boldog Fausztina nővér gyónással kapcsolatos gondolatairól beszélt.

Az ünnepség agapéval zárult a helyi plébánián.