Paljenje adventske sveće u Jermenovcima

adventurmenyhazaPrve nedelje adventa upaljena je sveća i u crkvi u Jermenovcima. Prigodne pesme su recitovale Móricz Viola, Szkumpia Dajana i Nagy Emese.