Mikulaš u Jermenovcima

Sveti Nikola biskup nije zaboravio ni decu u Jermenovcima, tako da su mu se i oni obradovali. Stariji učenici su pomagali u pripremi paketića, a svi su sa pesmom i recitacijama pozdravili dragog Mikulaša.