Geng Noémi će voditi pastoralni ured od oktobra

U 8. tački postsinodalne biskupske podstreke biskup dr Ladislav Nemet SVD izrazio je da će 1. septembra tekuće godine osnovati biskupijski pastoralni ured i poveriti njegovom voditelju razvoj biskupijskoga pastoralnog procesa, sprovođenje sinodskih odluka, tj. sinodsku obnovu biskupije. Prema rezultatima preliminarne prijave za posao, pastoralni teolog Geng Noémi od oktobra 2022. godine preuzima vođenje novoosnovanog pastoralnog ureda.

gengnoemiGeng Noémi je 19. avgusta posetila biskupiju, razgovarala s biskupom i teološkim savetnikom sinodalnih procesa te preuzela novoobjavljenu sinodsku knjigu koja će joj biti važan putokaz u radu. Biskupijski ured za mlade biće otvoren istovremeno s pastoralnim uredom čiji će referent biti Bertalan Tímea, pastoralni savetnik.