Egyházmegyei szintű papi lelkigyakorlat

Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek vezette a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorainak lelkigyakorlatát 2014. június 2-5. Nagykikindán. Az érsek úr előadásainak központi témája a keresztény élet volt, amelynek keretében kidomborította a papi hivatás szépségét, nagyságát és kihívásait. A lelkigyakorlaton, amelynek keretében a papok kirándulást tettek az aracsi pusztatemplomhoz és a beodrai plébániára, a Nagybecskereki Egyházmegye papjai mellett részt vett négy lelkipásztor a Kaposvári Egyházmegyéből.